Stäng

Underliggande yield: 15 procent

Efter en chockartat marsmånad där investerare paniksålde risktillgångar i spåren av covid-19, har globala marknader stabiliserats och återhämtat sig något under april. Centralbanker och regeringar har varit snabba och agila i arbetet med att försöka mildra de ekonomiska konsekvenserna när länder temporärt stänger ned för att hindra virusets spridning, men effekterna för ekonomin och de enskilda bolagen är fortfarande mycket osäker.

Det initiala prisfallet slog brett och var jämnt fördelat, men i april speglade prissättningen i större grad underliggande verksamhet och påverkan av covid-19. Vi ser dock fortsatt stora skillnader mellan sektorer/riskaptit och fondflöden kvarstår som centralt i det dagliga prissentimentet. Norska sektorer har drabbats dubbelt av corona och oljepriskraschen samtidigt som defensiva/europeiskt handlade namn haft viss rebound.

I praktiken har rapporterna för Q1 ingen betydelse, framtidsutsikterna utgörs av kvalificerade gissningar och det riktiga testet blir när rapporterna för Q2/Q3 kommer och speglar de verkliga konsekvenserna på bolagens verksamheter.

Fokus har fortsatt varit att bibehålla en likvid portfölj och en adekvat kassa för att kunna möta fondens flöden och ta till vara på intressanta möjligheter. Nuvarande yield på 15 procent är attraktiv och borde klara vissa utmaningar men oavsett kortsiktiga rörelser är det den långsiktiga uthålligheten som är central. Osäkerheten gör att volatiliteten är hög och vi får anledning att rikta blickarna längre fram för att göra en bedömning av bolagens förutsättningar att övervintra.

Mot bakgrund av den tidigare prisdiskrepansen har vi ökat våra innehav i bolag vi starkt tror kommer att klara denna kris. Jacob Holm har haft en tuff period med ogynnsam pris/mix men börjar nu åtnjuta lägre inputpriser samtidigt som efterfrågan på bolagets produkter ökar. Verisure sjönk enligt oss oförskämt mycket med hänsyn till bolagets starka affärsmodell. Även EG7 (Toadman) sjönk till nivåer där vi fann obligationen attraktiv, speciellt i tider där verksamheten gynnas av restriktioner på det sociala livet. Dessa har finansierats genom att minska innehaven i B2, Selecta och Transcom samt Chembulks beslut att återlösa delar av sin obligation till make-whole kurs om 105 procent.

Fondens utveckling är fortsatt präglad av riskaptiten som i sin tur påverkas av flöden. Under april steg fonden med 3 procent, vilket summerar årets avkastning till -15,4 procent.

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det absolut viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket Coronavirusets framfart också har visat. Med en rejäl priskorrigering på den nordiska kreditmarknaden ser vi nu att kreditmarginalerna har kommit upp på historiskt attraktiva nivåer. Vårt fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

 

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Momox – ny spännande grön obligation
Carnegie High Yield Select

Momox – ny spännande grön obligation

Utvecklingen på globala finansmarknaderna indikerar en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Effekterna av massiva stimulanser och stödpaket driver börser till nya rekordnivåer samtidigt som nyheter om att viruset får ny...

Niklas Edman 3 juli 2020
Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”
Carnegie High Yield Select

Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”

Extrem diskrepans aktiemarknad/realekonomi. Prisnedgång ≠ förlust. Företagsobligationer återhämtar sig. Kreditmarknaden tycks sakna aktiemarknadens förmåga att blicka framåt. Catena Media, Aspire Global och Zengun – tre stabila bolag med mycket attraktiv...

Daniel Gustafsson 11 juni 2020
”I många fall saknar kreditmarknaden aktiemarknadens möjlighet att blicka framåt”
Carnegie High Yield Select

”I många fall saknar kreditmarknaden aktiemarknadens möjlighet att blicka framåt”

Globala marknader steg under maj på nyheter om att flera länder successivt lyfter sina restriktioner efter stadigvarande trend med fallande antal smitto- och dödstal. Oljan hade sin bästa månad någonsin,...

Maria Andersson 3 juni 2020