Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Union Pacific dragkrok med ny ledning i fören

Globala aktier utvecklades starkt i lokala valutor under månaden, mycket drivet av en bra inflationssiffra från USA som kom ut på 3 procent och fick investerare att våga tro på den så skallade mjuklandningen och ljusare tider. För svenska investerare ledde det dock till att US-dollarn och flera andra valutor försvagades vilket drog ned resultat i SEK.

Både Infrastruktur som segment och Carnegie Listed Infrastructures hade också en smått positiv utveckling i lokal valuta men en negativ utveckling i SEK. Sektormässigt var det framför allt fondens järnvägsinnehav som gick starkt under månaden med Union Pacific i täten. En annan sektor med en bra utveckling i juli var internetkommunikation där vi hittade Liberty Broadband på toppen. Fondens hållbarhetsmässiga exkluderingar fortsatte också att bidra positiv under månaden.

Union Pacific levererade en 11 procentig uppgång i lokal valuta under juli mycket drivet av VD bytet där Lance Fritz kliver ner och lämnar över stafettpinnen till tidigare COO Jim Vena. Mr Vena, med en lång bakgrund från Canadian National Railway, är högt värderad av analytikerna som tror att den nya ledningen kommer ha en klar positiv påverkan på den operativa utvecklingen framöver.

Liberty Broadband som levererade 9 procentig uppgång i juli är ett holdingbolag som fokuserar på att äga kommunikationsinfrastruktur. Deras största och viktigaste tillgång, Charter Communications, kom med en kvartalsrapport under månaden som bland annat visade på 77 000 nya bredbandskunder samtidigt som mobilplans-segmentet såg en tillökning på 648 000 nya kunder.

Även fast den nominella inflationen nu har kommit ner så har kärninflationen visat sig ihärdig och kvarstår på hela 4,8 procent. Samtidigt har IMF släppt en uppdaterad prognos som förvissa har reviderarat upp tillväxten för världen 2023 men understryker att risken fortsätter vara tiltat mot nedsidan. Hållbar infrastruktur fortsätter dock vara ett spännande område med många attraktiva egenskaper som inflationsskydd, realtillgångar, naturliga monopol och mindre påverkad av konjunktursvängningar samtidigt som omställning och investeringar ger vind i seglen för god långsiktig tillväxt.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.