Stäng
Språk
Meny

Uppgången gör ont

Stockholmsbörsen fortsätter att rusa vidare och folks rädsla med den. Det är uppenbart att denna uppgång gör ont och alla ”väntar på en nedgång”. Men den som lyfter blicken och slutar stirra på det kortsiktiga kan konstatera att SKF och Volvo, trots lysande rapporter är på samma kursnivåer som i somras.

Carnegie Sverigefond är en självklar bas i sparandet för många av våra kunder. Öppna gratis ISK och spara med svenska företagsklenoder du också!

Simon BlecherTittar vi fem år tillbaka finns de stora vinnarna (större bolag) bland fastighetsbolag och verkstad med höga marginaler, exempelvis Atlas Copco.

Naturligtvis är en hel del av detta Riksbankens förtjänst genom den massiva devalveringen och minusräntan som skapat förändrade avkastningskrav.

Förlorare under femårsperioden är exempelvis bankerna. Dels på grund av de strukturella utmaningarna, prispressen och penningtvättsproblematiken, men självklart också i takt med att vi fått minusränta. Värderingsskillnaden mellan bank och exempelvis verkstad med höga marginaler är historiskt mycket hög.

Vi har under månaden träffat vd:ar och ledning i nästan hälften av portföljens (!) bolag och konstaterar att de verkar förhållandevis positiva och gör rätt saker. Mest imponerade är vi av Dometic, Epiroc och Volvo som trots fallande organiskt tillväxt respektive svaga order levererar höga marginaler.

Bortsett från vinsthemtagningar, vilket säkert kommer, är det största hotet mot marknaden nog inflation. Vi tror ändå att vår portfölj, bestående av lågt skuldsatta bolag med höga marginaler liksom nästintill skuldfria investmentbolag, kan klara sig relativt väl i ett sådan scenario.

Flera av våra lågt skuldsatta bolag, Atrium, Holmen och Skanska för att nämna några, har därtill mycket realtillgångar i kombination med låg skuldsättning. Förhoppningsvis utmärkt om inflationen slår till.

Tittar vi på Stockholmsbörsen de senaste 70 åren har avkastning varit knappt 10 procent per år. Kommande fem eller tio år kanske avkastningen, givet nuvarande räntesituation och därmed förändrat avkastningskrav, blir häften. Och det är gott så.

Ackumulerad avkastning Affärsvärldens generalindex 1948-2019. OBS: utdelning ej återinvesterad.

 

 

Mer om fonden

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Överdrivna reaktioner åt båda håll
Carnegie Sverigefond

Överdrivna reaktioner åt båda håll

”As january goes, so goes the year ”är ett populärt uttryck från andra sidan Atlanten och med tanke på hur året inleddes på andra sidan ska det enligt sägnen bli...

Simon Blecher 10 februari 2020
En veritabel kassako
Carnegie Sverigefond

En veritabel kassako

December blev ännu en stark börsmånad i Stockholm genom en uppgång på ett par procent, och därmed blev 2019 det bästa börsåret på ett decennium. Handen på hjärtat trodde förstås...

Simon Blecher 13 januari 2020
Strukturaffärer lockar i Lux och ABB
Carnegie Sverigefond

Strukturaffärer lockar i Lux och ABB

Stockholmbörsens ångade vidare även i november, även om det var stora rörelser mellan små och stora bolag. Mindre bolag steg hela 4 procent, medan de större – läs OMX 30...

Simon Blecher 9 december 2019