Stäng
Språk
Meny

Uppgången gör ont

Stockholmsbörsen fortsätter att rusa vidare och folks rädsla med den. Det är uppenbart att denna uppgång gör ont och alla ”väntar på en nedgång”. Men den som lyfter blicken och slutar stirra på det kortsiktiga kan konstatera att SKF och Volvo, trots lysande rapporter är på samma kursnivåer som i somras.

Carnegie Sverigefond är en självklar bas i sparandet för många av våra kunder. Öppna gratis ISK och spara med svenska företagsklenoder du också!

Simon BlecherTittar vi fem år tillbaka finns de stora vinnarna (större bolag) bland fastighetsbolag och verkstad med höga marginaler, exempelvis Atlas Copco.

Naturligtvis är en hel del av detta Riksbankens förtjänst genom den massiva devalveringen och minusräntan som skapat förändrade avkastningskrav.

Förlorare under femårsperioden är exempelvis bankerna. Dels på grund av de strukturella utmaningarna, prispressen och penningtvättsproblematiken, men självklart också i takt med att vi fått minusränta. Värderingsskillnaden mellan bank och exempelvis verkstad med höga marginaler är historiskt mycket hög.

Vi har under månaden träffat vd:ar och ledning i nästan hälften av portföljens (!) bolag och konstaterar att de verkar förhållandevis positiva och gör rätt saker. Mest imponerade är vi av Dometic, Epiroc och Volvo som trots fallande organiskt tillväxt respektive svaga order levererar höga marginaler.

Bortsett från vinsthemtagningar, vilket säkert kommer, är det största hotet mot marknaden nog inflation. Vi tror ändå att vår portfölj, bestående av lågt skuldsatta bolag med höga marginaler liksom nästintill skuldfria investmentbolag, kan klara sig relativt väl i ett sådan scenario.

Flera av våra lågt skuldsatta bolag, Atrium, Holmen och Skanska för att nämna några, har därtill mycket realtillgångar i kombination med låg skuldsättning. Förhoppningsvis utmärkt om inflationen slår till.

Tittar vi på Stockholmsbörsen de senaste 70 åren har avkastning varit knappt 10 procent per år. Kommande fem eller tio år kanske avkastningen, givet nuvarande räntesituation och därmed förändrat avkastningskrav, blir häften. Och det är gott så.

Ackumulerad avkastning Affärsvärldens generalindex 1948-2019. OBS: utdelning ej återinvesterad.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”För börsen blir detta en cocktail”
Carnegie Sverigefond

”För börsen blir detta en cocktail”

Efter den för börsen ytterst svaga utvecklingen i juni så kom en bred och kraftfull rekyl uppåt i juli. I USA så var juli den starkaste börsmånaden sedan 2020. Vi...

Mattias Sjödin 9 augusti 2022
Börsfrossa i juni
Carnegie Sverigefond

Börsfrossa i juni

Juni kom att bli en extremt svag börsmånad, och även Sverigefonden föll kraftigt om än inte lika mycket som breda Sverigeindex. Vad var det då som gjorde att börsen rasade...

Mattias Sjödin 6 juli 2022
Holmen skapar värden i skogen
Carnegie Sverigefond

Holmen skapar värden i skogen

Maj månad som helhet slutade med relativt små rörelser på index såväl som för Sverigefonden men under månaden så var slagen stora. Marknadens fokus flyttades från kriget i Ukraina och...

Mattias Sjödin 3 juni 2022