Stäng

Uppköp och värdefokus lyfter Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap har haft en stark utveckling den senaste tiden med en uppgång på drygt 15 procent bara sedan årsskiftet. Det senaste lyftet kom med måndagens uppköpsbud på it-konsulten Acando, som var ett av de större innehaven. Välskötta innehav med attraktiva värderingar gör att förvaltaren Viktor Henriksson ser positivt på den fortsatta utvecklingen.

Viktor Henriksson, förvaltare av Carnegie Micro Cap.

Viktor Henriksson är Carnegie Fonders småbolagsspecialist. Som förvaltare av både Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Micro Cap har han järnkoll på Stockholmsbörsens små- och medelstora företag, inte minst värdebolagen.

Bäst på sistone har det gått för Carnegie Micro Cap, som i år är den som gått bäst av samtliga Carnegie Fonders fonder. 

Viktor, hur mår de svenska småbolagen?

”Bra! De senaste kvartalsrapporterna var överlag bättre än förväntat och även de framåtblickande kommentarerna var optimistiska. När vi träffar bolagen möts vi av en positiv bild. De svenska småbolagen har en stor exponering mot den svenska ekonomin och även om vi ser en viss avmattning här hemma är den svenska ekonomin fortsatt god.”

”Om jag tittar tillbaka på det senaste halvåret har nästan alla bolag i portföljen presterat väldigt bra, de har levererat kvartalsrapporter väl i nivå med våra och marknadens förväntningar. Och självklart, ett bolag som gör bra ifrån sig brukar uppskattas av börsen. Vi har hållit fast vid vår värderingsfokus och jag upplever att den uthålligheten nu belönar oss.”

Vad utmärker Carnegie Micro Cap?

”Carnegie Micro Cap har som våra andra fonder en fokuserad portfölj av välskötta värdebolag. Skillnaden är att fonden fokuserar på riktigt små bolag, med ett marknadsvärde om högst 5 miljarder och i de flesta fall betydligt mindre än så. Det fina med att leta bland de riktigt små bolagen är att det går att hitta oupptäckta, lågt värderade bolag. Vi har lyckats hitta bolag med låga värderingar och en god direktavkastning som ändå har en god tillväxt. Bara för att vi är värdeinvesterare har vi inget emot bolag som växer, vi är bara inte villiga att betala allt för dyrt för dem, och det har vi inte behövt göra i Carnegie Micro Cap.”

It-konsulten Acando blev nyligen uppköpt, har du fler uppköpskandidater i fonden?

”Acando, som finns i Carnegie Micro Cap, blev mycket riktigt föremål för ett uppköp. Närmast till hands är att titta på sektorkollegan Knowit som är ett av de största innehaven i Carnegie Micro Cap. Knowit är ett bättre bolag än Acando men värderas ändå ungefär som Acando gjorde innan budet. Annars brukar Concentric, en underleverantör i fordonsbranschen, lyftas fram som en uppköpskandidat och vi tror att det snarare är frågan när och inte om bolaget blir uppköpt. Bolaget är extremt välskött, rimligt värderat och därtill överkapitaliserat. Sådant brukar locka till uppköp.”

 

Vad är det du gillar med it-konsulterna?

”It-konsulterna har legat mig varmt om hjärtat sedan uppstarten av fonden, med Knowit som ett kärninnehav kompletterat av Acando som ett annat viktigt innehav. It-konsulterna har haft, och har, en mycket god marknad. Efterfrågan är urstark. Naturligtvis finns en viss konjunkturkänslighet, men jag tror också att det finns en underliggande strukturell efterfrågan driven av ett behov hos både företag och myndigheter att investera i informationsteknik. Det kommer att fortsätta. I ljuset av detta ser jag it-konsulterna som attraktivt värderade.”

”Nu har Acando blivit föremål för ett uppköpsbud från den kanadensiska jätten CGI vilket naturligtvis är trevligt för fonden. För Knowit är det bra av flera anledningar. Värderingen i budet är vida över den värdering som Knowit åtnjuter. Kanske kan även Knowit bli föremål för ett bud nu när Acando försvunnit? Och inte minst, vi tror att tempot i det sammanslagna CGI och Acando kan bli lidande i ett medellångt perspektiv. Det gynnar Knowit, kanske framförallt i konkurrensen på talangmarknaden. Att hitta duktigt folk att anställa har varit bolagets största utmaning ganska länge.

Några andra innehav du vill lyfta fram?

”Det är också glädjande att fondens fastighetsinnehav utvecklats väldigt bra. Platzer drivet av en god värdeutveckling och en substansrabatt som var orimligt hög vid vår investering. Catena drivs av en hög tillväxt, ett flertal nya investeringar och en mycket god underliggande tillväxt inom området logistikfastigheter. Vi noterar att inflationsdata är svag och att räntor inte stiger. Många tidningsrubriker har varnat för högre räntor men det finns inte mycket stöd för det i fundamenta. I ljuset av det är vi glada att ha hittat två välskötta fastighetsbolag med attraktiva värderingar i segmentet.”

Intresserad av Select? Kontakta oss på 08-12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se

 

Hur arbetar du med hållbarhetsfrågor i dessa lite mindre bolag?

”Vi har samma fokus på hållbarhet som när vi tittar på större bolag och har inte upplevt någon skillnad. Bolagen vi analyserar och investerar i är extremt välskötta och ligger långt fram i sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Att de är förhållandevis små betyder inte att de försummar hållbarhetsfrågor, utan ser tvärtom miljöhänsyn och socialt engagemang som en konkurrensfördel och ett sätt att framtidssäkra sin verksamhet. Utöver Carnegie Fonders sedvanliga hållbarhetskrav har vi i Carnegie Micro Cap och Carnegie Småbolagsfond valt att inte investera i bettingbolag.”

Varför ska man investera i Carnegie Micro Cap?

”Innehaven är lågt värderade såväl i absoluta tal som i ett historiskt perspektiv och är välskötta och ger en god direktavkastning. Det ger goda framtidsutsikter. Trots goda kursutvecklingar är värderingarna av fondens innehav fortsatt attraktiva.”

”Småbolag passar bra i ett pensionssparande”


Viktor Henriksson, förvaltare Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Micro Cap.
Inspelningsdatum: 17 maj 2018

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020