Stäng
Språk
Meny

Uppköp och värdefokus lyfter Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap har haft en stark utveckling den senaste tiden med en uppgång på drygt 15 procent bara sedan årsskiftet. Det senaste lyftet kom med måndagens uppköpsbud på it-konsulten Acando, som var ett av de större innehaven. Välskötta innehav med attraktiva värderingar gör att förvaltaren Viktor Henriksson ser positivt på den fortsatta utvecklingen.

Viktor Henriksson, förvaltare av Carnegie Micro Cap.

Viktor Henriksson är Carnegie Fonders småbolagsspecialist. Som förvaltare av både Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Micro Cap har han järnkoll på Stockholmsbörsens små- och medelstora företag, inte minst värdebolagen.

Bäst på sistone har det gått för Carnegie Micro Cap, som i år är den som gått bäst av samtliga Carnegie Fonders fonder. 

Viktor, hur mår de svenska småbolagen?

”Bra! De senaste kvartalsrapporterna var överlag bättre än förväntat och även de framåtblickande kommentarerna var optimistiska. När vi träffar bolagen möts vi av en positiv bild. De svenska småbolagen har en stor exponering mot den svenska ekonomin och även om vi ser en viss avmattning här hemma är den svenska ekonomin fortsatt god.”

”Om jag tittar tillbaka på det senaste halvåret har nästan alla bolag i portföljen presterat väldigt bra, de har levererat kvartalsrapporter väl i nivå med våra och marknadens förväntningar. Och självklart, ett bolag som gör bra ifrån sig brukar uppskattas av börsen. Vi har hållit fast vid vår värderingsfokus och jag upplever att den uthålligheten nu belönar oss.”

Vad utmärker Carnegie Micro Cap?

”Carnegie Micro Cap har som våra andra fonder en fokuserad portfölj av välskötta värdebolag. Skillnaden är att fonden fokuserar på riktigt små bolag, med ett marknadsvärde om högst 5 miljarder och i de flesta fall betydligt mindre än så. Det fina med att leta bland de riktigt små bolagen är att det går att hitta oupptäckta, lågt värderade bolag. Vi har lyckats hitta bolag med låga värderingar och en god direktavkastning som ändå har en god tillväxt. Bara för att vi är värdeinvesterare har vi inget emot bolag som växer, vi är bara inte villiga att betala allt för dyrt för dem, och det har vi inte behövt göra i Carnegie Micro Cap.”

It-konsulten Acando blev nyligen uppköpt, har du fler uppköpskandidater i fonden?

”Acando, som finns i Carnegie Micro Cap, blev mycket riktigt föremål för ett uppköp. Närmast till hands är att titta på sektorkollegan Knowit som är ett av de största innehaven i Carnegie Micro Cap. Knowit är ett bättre bolag än Acando men värderas ändå ungefär som Acando gjorde innan budet. Annars brukar Concentric, en underleverantör i fordonsbranschen, lyftas fram som en uppköpskandidat och vi tror att det snarare är frågan när och inte om bolaget blir uppköpt. Bolaget är extremt välskött, rimligt värderat och därtill överkapitaliserat. Sådant brukar locka till uppköp.”

 

Vad är det du gillar med it-konsulterna?

”It-konsulterna har legat mig varmt om hjärtat sedan uppstarten av fonden, med Knowit som ett kärninnehav kompletterat av Acando som ett annat viktigt innehav. It-konsulterna har haft, och har, en mycket god marknad. Efterfrågan är urstark. Naturligtvis finns en viss konjunkturkänslighet, men jag tror också att det finns en underliggande strukturell efterfrågan driven av ett behov hos både företag och myndigheter att investera i informationsteknik. Det kommer att fortsätta. I ljuset av detta ser jag it-konsulterna som attraktivt värderade.”

”Nu har Acando blivit föremål för ett uppköpsbud från den kanadensiska jätten CGI vilket naturligtvis är trevligt för fonden. För Knowit är det bra av flera anledningar. Värderingen i budet är vida över den värdering som Knowit åtnjuter. Kanske kan även Knowit bli föremål för ett bud nu när Acando försvunnit? Och inte minst, vi tror att tempot i det sammanslagna CGI och Acando kan bli lidande i ett medellångt perspektiv. Det gynnar Knowit, kanske framförallt i konkurrensen på talangmarknaden. Att hitta duktigt folk att anställa har varit bolagets största utmaning ganska länge.

Några andra innehav du vill lyfta fram?

”Det är också glädjande att fondens fastighetsinnehav utvecklats väldigt bra. Platzer drivet av en god värdeutveckling och en substansrabatt som var orimligt hög vid vår investering. Catena drivs av en hög tillväxt, ett flertal nya investeringar och en mycket god underliggande tillväxt inom området logistikfastigheter. Vi noterar att inflationsdata är svag och att räntor inte stiger. Många tidningsrubriker har varnat för högre räntor men det finns inte mycket stöd för det i fundamenta. I ljuset av det är vi glada att ha hittat två välskötta fastighetsbolag med attraktiva värderingar i segmentet.”

Intresserad av Select? Kontakta oss på 08-12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se

 

Hur arbetar du med hållbarhetsfrågor i dessa lite mindre bolag?

”Vi har samma fokus på hållbarhet som när vi tittar på större bolag och har inte upplevt någon skillnad. Bolagen vi analyserar och investerar i är extremt välskötta och ligger långt fram i sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Att de är förhållandevis små betyder inte att de försummar hållbarhetsfrågor, utan ser tvärtom miljöhänsyn och socialt engagemang som en konkurrensfördel och ett sätt att framtidssäkra sin verksamhet. Utöver Carnegie Fonders sedvanliga hållbarhetskrav har vi i Carnegie Micro Cap och Carnegie Småbolagsfond valt att inte investera i bettingbolag.”

Varför ska man investera i Carnegie Micro Cap?

”Innehaven är lågt värderade såväl i absoluta tal som i ett historiskt perspektiv och är välskötta och ger en god direktavkastning. Det ger goda framtidsutsikter. Trots goda kursutvecklingar är värderingarna av fondens innehav fortsatt attraktiva.”

”Småbolag passar bra i ett pensionssparande”


Viktor Henriksson, förvaltare Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Micro Cap.
Inspelningsdatum: 17 maj 2018

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”
Carnegie Micro Cap

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”

Som vanligt domineras juli månads nyhetsflöde av innehavens halvårsrapporter. Utfallet var gott. Flertalet av våra innehav redovisar starka siffror. Bland de starkast rapporterande bolagen var Bufab som slog prognoserna med...

Viktor Henriksson 9 augusti 2022
Carnegie Micro Cap säljer Catena
Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap säljer Catena

I juni avyttrade vi den sista delen av innehavet i Catena. Vi har ägt aktien sedan fonden startade och har bara gott att säga om bolaget. Trots en kursnedgång nu...

Viktor Henriksson 5 juli 2022
4C Group nytt innehav
Carnegie Micro Cap

4C Group nytt innehav

I maj deltog fonden i börsnoteringen av krishanteringsbolaget 4C Group. Bolaget tillhandahåller en mjukvara, Exonaut, som hjälper företag och organisationer att simulera och öva för olika former av kriser. Bolaget...

Viktor Henriksson 7 juni 2022