Stäng
Språk
Meny

Urstark kvartalsrapport

Carnegie Micro Cap backade med 1,0 procent i februari, småbolagsindex backade med 1,1 procent.

Bufab redovisade ett resultat för förra årets fjärde kvartal som var glädjande på de allra flesta punkter. En mycket god orderingång bådar gott, men även försäljning och lönsamhet var trevlig läsning. När vi blickar tillbaka på 2017 finns en hel del att glädja sig åt, en förbättrad försäljning på den svenska hemmamarknaden samt inte minst rejäla framgångar för den europeiska expansionen. Vi gör bedömningen att bolaget under 2018 kommer att fortsätta på inslagen väg och att inte minst fortsatta förvärv står högt på bolagets agenda. Bufab har en skicklig ledning och marknaden för bolagets produkter bedöms vara fortsatt god under 2018. Aktien steg med 8 procent i februari.

Även Concentric redovisade en mycket bra avslutning på året. Bränsle- och hydraulikpumpolaget har länge skämt bort oss ägare men en god lönsamhet och nu börjar även försäljningen ta fart. Concentric är utomordentligt välskött och med tanke på att kunderna återfinns bland lastvagns-, bygg och anläggnings- samt jordbruksmaskinstillverkare talar mycket för en hög aktivitet även under 2018. Man kan inte säga att bolaget är uppenbart lågt värderat men Concentric förtjänar en premievärdering med tanke på den fina historiken och den höga lönsamheten. Bolaget är därtill en uppköpskandidat. Aktien steg med 4 procent i februari.

Knowit, fondens största innehav, hade en bra månad med en kursuppgång om 2 procent. Kvartalsrapporten som presenterades var urstark med god försäljningstillväxt och hög lönsamhet, Knowit lägger ett mycket bra 2017 bakom sig. Faktum är att såväl försäljningsutveckling och lönsamhet är bäst i klassen. Mycket talar för att 2018 kan bli ännu ett bra år. Efterfrågan på it-konsulttjänster är av allt att döma fortsatt mycket god. Knowit har etablerat sig som en attraktiv arbetsgivare, en nyckelfaktor då tillgång på personal idag är en mer kritisk fråga än tillgången på kunder. Eftersom bolaget utvecklats väldigt starkt under 2017 är värderingen fortfarande attraktiv trots en god kursutveckling.

Kontraktstillverkaren AQ Group redovisade ett resultat för årets sista kvartal som avvek negativt från våra förväntningar. Enkelt uttryckt var försäljningen bra men lönsamheten sämre än väntat. Bolaget säger själva att man varit för snälla och inte tillräckligt snabbt fört vidare ökade råvarukostnader till sina kunder. Försäljningen ökade med 22 procent under 2017 och AQ Group åtnjuter en stark marknad vilket bolaget med facit i hand inte riktigt bemästrat. Vi gör bedömningen att den goda efterfrågesituationen kommer att bestå och de åtgärder som vidtas för att öka lönsamheten verkar vara förtroendeingivande. Man kan kanske säga att det hade varit svårare att åtgärda ett problem som kommit från en svag marknad. Bolaget är i grunden mycket välskött och vi hyser förhoppningar om att lönsamheten kan återställas. Aktien backade med 19 procent i februari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Innehav i fokus: Puuilo, Concentric & Nordic Waterproofing
Carnegie Micro Cap

Innehav i fokus: Puuilo, Concentric & Nordic Waterproofing

Stockholmsbörsens breda index steg med 0,7 procent i juni. Carnegie Micro Cap Index backade med 1,5 procent. Fonden backade med 1,8 procent i månaden. Sedan årsskiftet har fonden ökat med...

Viktor Henriksson 5 juli 2021
Update: Carnegie Micro Cap juni 2021
Carnegie Micro Cap

Update: Carnegie Micro Cap juni 2021

Med en gedigen bolagsanalys som grund investerar förvaltaren Viktor Henriksson i 25-30 Micro Cap-bolag som alla visar upp bra lönsamhet, stabil tillväxt och har en värdering som vi är trygga...

Viktor Henriksson 10 juni 2021
Cloetta: nytt innehav i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Cloetta: nytt innehav i Carnegie Micro Cap

Stockholmsbörsens breda index steg med 2,8 procent i maj, de små bolagen hade en något svagare månad efter ett urstarkt april och Carnegie Micro Cap Index ökade med 0,4 procent....

Viktor Henriksson 7 juni 2021