Stäng
Språk
Meny

Urstark kvartalsrapport

Carnegie Micro Cap backade med 1,0 procent i februari, småbolagsindex backade med 1,1 procent.

Bufab redovisade ett resultat för förra årets fjärde kvartal som var glädjande på de allra flesta punkter. En mycket god orderingång bådar gott, men även försäljning och lönsamhet var trevlig läsning. När vi blickar tillbaka på 2017 finns en hel del att glädja sig åt, en förbättrad försäljning på den svenska hemmamarknaden samt inte minst rejäla framgångar för den europeiska expansionen. Vi gör bedömningen att bolaget under 2018 kommer att fortsätta på inslagen väg och att inte minst fortsatta förvärv står högt på bolagets agenda. Bufab har en skicklig ledning och marknaden för bolagets produkter bedöms vara fortsatt god under 2018. Aktien steg med 8 procent i februari.

Även Concentric redovisade en mycket bra avslutning på året. Bränsle- och hydraulikpumpolaget har länge skämt bort oss ägare men en god lönsamhet och nu börjar även försäljningen ta fart. Concentric är utomordentligt välskött och med tanke på att kunderna återfinns bland lastvagns-, bygg och anläggnings- samt jordbruksmaskinstillverkare talar mycket för en hög aktivitet även under 2018. Man kan inte säga att bolaget är uppenbart lågt värderat men Concentric förtjänar en premievärdering med tanke på den fina historiken och den höga lönsamheten. Bolaget är därtill en uppköpskandidat. Aktien steg med 4 procent i februari.

Knowit, fondens största innehav, hade en bra månad med en kursuppgång om 2 procent. Kvartalsrapporten som presenterades var urstark med god försäljningstillväxt och hög lönsamhet, Knowit lägger ett mycket bra 2017 bakom sig. Faktum är att såväl försäljningsutveckling och lönsamhet är bäst i klassen. Mycket talar för att 2018 kan bli ännu ett bra år. Efterfrågan på it-konsulttjänster är av allt att döma fortsatt mycket god. Knowit har etablerat sig som en attraktiv arbetsgivare, en nyckelfaktor då tillgång på personal idag är en mer kritisk fråga än tillgången på kunder. Eftersom bolaget utvecklats väldigt starkt under 2017 är värderingen fortfarande attraktiv trots en god kursutveckling.

Kontraktstillverkaren AQ Group redovisade ett resultat för årets sista kvartal som avvek negativt från våra förväntningar. Enkelt uttryckt var försäljningen bra men lönsamheten sämre än väntat. Bolaget säger själva att man varit för snälla och inte tillräckligt snabbt fört vidare ökade råvarukostnader till sina kunder. Försäljningen ökade med 22 procent under 2017 och AQ Group åtnjuter en stark marknad vilket bolaget med facit i hand inte riktigt bemästrat. Vi gör bedömningen att den goda efterfrågesituationen kommer att bestå och de åtgärder som vidtas för att öka lönsamheten verkar vara förtroendeingivande. Man kan kanske säga att det hade varit svårare att åtgärda ett problem som kommit från en svag marknad. Bolaget är i grunden mycket välskött och vi hyser förhoppningar om att lönsamheten kan återställas. Aktien backade med 19 procent i februari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fyra microbolag att hålla koll på
Carnegie Micro Cap

Fyra microbolag att hålla koll på

Stockholmsbörsen ökade med 2,0% i november, småbolagsindex var ännu något starkare med en uppgång om 4,2%. Carnegie Micro Cap steg med 7,1% och är upp 36,8% hittills i år. Förvaltaren...

Viktor Henriksson 5 december 2019
Ljusa utsikter för Platzer och Catena
Carnegie Micro Cap

Ljusa utsikter för Platzer och Catena

Oktoberbörsen var mycket stark. Stockholmsbörsen ökade med 4,0%, småbolagsindex var inte fullt så starkt med en uppgång om 2,7%. Carnegie Micro Cap steg med 1,0%. Nordic Waterproofing som länge varit...

Viktor Henriksson 7 november 2019
Ett mycket välskött bolag
Carnegie Micro Cap

Ett mycket välskött bolag

Septemberbörsen utvecklades positivt. Stockholmsbörsen ökade med 2,9 procent, småbolagsindex var något svagare med en uppgång om 1,0 procent. Carnegie Micro Cap steg med 1,5 procent. Byggrelaterade aktier hade en bra...

Viktor Henriksson 4 oktober 2019