Stäng

USA-räntor stökar till det

Under april riktades fokus inledningsvis mot Ryssland. Detta efter att USA i början av månaden utökat sanktionerna till ett antal nya privatpersoner och bolag. Främst gäller det bolag med koppling till oligarken Deripaska.

Riskpremien för Ryssland ökade och spreadarna gick isär för ryska krediter i allmänhet och för krediter med koppling till Deripaska i synnerhet. Även om marknaden återhämtade sig ganska snabbt är det motiverat att få betalt för den politiska risken i Ryssland vilken tenderar att ge sig till känna med jämna mellanrum. Vi är bekväma med de ryska obligationer som vi idag har exponering mot och vi hade minskat vår exponering mot landet redan före den rörelse som följde av de utökade sanktionerna.

Mikael Engvall
Mikael Engvall förvaltar Carnegie Emerging Markets Corporate Bond, en räntefond som investerar i företagsobligationer på tillväxtmarknader.

Andra halvan av april påverkades obligationer på tillväxtmarknader istället mer av uppställ i amerikanska marknadsräntor. Den amerikanska 10-åringen gick upp över 3 procent vilket om något mest kan ses som en psykologiskt viktig nivå.

Även om Carnegie Emerging Markets Corporate Bond håller en för marknaden kort ränteduration påverkas fonden ändå av stora rörelser i amerikansk ränta då dollar är den vanligaste valutan för bolag som emitterar obligationer på världens tillväxtmarknader. Under april månad bidrog denna rörelse till att fonden gick ned med 0,39 procent.

I portföljen har vi gjort en del affärer, främst i andrahandsmarknaden, där vi avyttrat en obligation i internetbolaget Baidu med kort tid kvar till förfall och även sålt av en del i kinesägda Volvo Cars efter att obligationen haft en mycket gynnsam utveckling.

I Korea deltog vi i en emission i telekombolaget SK Telecom och inom bank och finans har vi minskat vår exponering mot Bank of China och istället tagit exponering mot sydafrikanska banken First Rand som betalar cirka 6 procent i USD för en obligation som är efterställd bankens seniora upplåning.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond har en diversifierad portfölj med innehav inom såväl Investment Grade som High Yield. Portföljen har en god geografisk spridning och förhållandevis låg ränterisk. Då vi valutasäkrar innehaven i portföljen får vi ner volatiliteten i fonden ytterligare.

Vill du komplettera ditt sparande med ”EM-Corpen”? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.

 

Fler artiklar

Lugn månad för ”EM-Corpen”

Lugn månad för ”EM-Corpen”

Amerikanska räntor uppvisade viss volatilitet under oktober då de inledningsvis fortsatte stiga för att sedan falla tillbaka då investerare flydde risktillgångar i samband med ökad turbulens på aktiemarknaderna. Även börserna...

Mikael Engvall 5 november 2018
Fed vill minska spänningsmomentet

Fed vill minska spänningsmomentet

Kreditmarginalerna på tillväxtmarknaderna fortsatte att gå isär något under juni samtidigt som vi såg relativt små rörelser i amerikanska marknadsräntor. Som väntat höjde den amerikanska centralbanken styrräntan med 0,25 procentenheter...

Mikael Engvall 2 juli 2018
Osäkerhet kring den politiska agendan

Osäkerhet kring den politiska agendan

Kreditmarginaler för obligationer på världens tillväxtmarknader gick isär under mars vilket bidrog till en relativt svag månad för tillgångsslaget. Trumps utspel avseende tullar mot utvalda varor bidrog till ökad osäkerhet...

Mikael Engvall 4 april 2018