Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

USA:s ekonomi har uppvisat styrka

Vi fick se en negativ utveckling på många av världens börser under augusti. Den amerikanska börsen sjönk med 1,8 procent och världsindex med 2,4 procent under månaden. Världens centralbanker har genom flera räntehöjningar försökt bekämpa inflationen. Inflationen sjunker men kanske inte i den takt som marknaden hade förväntat sig.

USA:s ekonomi har uppvisat styrka trots aggressiva höjningar av styrräntan. Den tyska ekonomin däremot har haft det svårare, och den kinesiska visar tydliga tecken på inbromsning samt deflation. Amerikansk kärninflation mätt som PCE, ett mått som Fed bevakar noga, kom in på 4,2 procent för juli i årstakt, vilket var i linje med förväntningarna. Penningpolitiken kommer troligtvis fortsätta att vara restriktiv i det korta perspektivet. Nästa räntebeslut från USA:s centralbank kommer i slutet av september och marknadsförväntningarna är att Fed lämnar styrräntan oförändrad. Mycket talar för att Fed är färdiga med sina räntehöjningar för denna gång, medan ECB väntas höja även i september.

Euroområdets PMI steg från 42,7 till 43,5 i augusti, men befinner sig fortfarande på väldigt låga nivåer. Utmärkande är dock att tjänstesektorn som tidigare visat relativ styrka har börjat försvagas. Tysklands tjänste-PMI sjönk med hela 5 procentenheter, från 52,3 i juli till 47,3 i augusti. Det medförde att Tysklands sammanvägda PMI noterades till den lägsta nivån sedan pandemikrisen under våren 2020. Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn minskade från 48 till 45,8 i augusti. Det var främst den svaga orderingången som svarade för det största negativa bidraget. Indexet befinner sig för trettonde månaden i rad under 50-nivån, vilket indikerar kontraktion i ekonomin. Caixin industri-PMI för Kina steg lite oväntat från 49,2 till 51 under augusti.

Det verkar vara få som förutspår eller tror på en lågkonjunktur i dagsläget, vilket är en indikation på en grundläggande optimism på finansmarknaden, därmed är även risken stor för besvikelser. De svaga konjunkturutsikterna gör att vi är mer selektiva i våra investeringar, även om räntesänkningar, eller förhoppningar därom, kan skapa ett mer positivt klimat till och från under resten av året.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.