Stäng
Språk
Meny

Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Återgången till mer normala liv efter pandemin fortsätter att skapa tillväxt i världsekonomin. Å andra sidan hämmar Kinas nedstängningar och kriget i Ukraina utbudet av varor och indirekt även efterfrågan. Hög inflation har lett till stigande räntor och hushållen blir alltmer pessimistiska. Det finns dock tecken på att ökningen av inflationen är på väg att mattas av, åtminstone i USA. Det kan innebära att trycket på centralbankerna att höja räntorna snabbt och kraftigt sjunker.

Under maj höjdes aktieandelen i fonden till att återigen ligga över 60 procent, främst genom att kassan reducerades. Aktieköpen motiveras av låga värderingar och en utbredd pessimism. Långräntorna har sjunkit de senaste veckorna, vilket bidragit till en bättre aktiemarknad. Volatiliteten är dock fortsatt hög och likaså osäkerheten om konjunkturutvecklingen. Det förklarar även växande spreadar på företagsobligationsmarknaden.

Fonden har under maj investerat i det konjunkturoberoende medicinteknikbolaget Getinge. Bolaget är en ledande, global tillverkare av utrustning för sjukvården, till exempel hjärt-lungmaskiner, ventilatorer och kardiovaskulära produkter. Försäljningen är relativt jämnt fördelad mellan utrustning och förbrukningsvaror. Bolaget hade länge utmaningar med att hantera såväl svagare underliggande tillväxt som problem med amerikanska FDA (motsvarande läkemedelsverket), där de identifierat brister i Getinges produktion. Aktien utvecklades även mycket svagt under perioden 2014-2018, men har under senare år återhämtat sig och mer därtill. Lönsamheten är god med en rörelsemarginal runt 17 procent och tack vare ett starkt kassaflöde bedöms bolaget vara skuldfritt i slutet av året. När aktien tappade omotiverat i samband med sin senaste rapport passade således fonden på att köpa.

Inom obligationsdelen har vi på marginalen sålt nordisk exponering och köpt europeiskt handlade obligationer som generellt drabbats hårdare av rådande osäkerhet. På lite sikt bör tillgångsslaget bli mer attraktivt när det får ett positivt ett bidrag från basräntan, förutsatt att centralbankerna höjer räntorna. Effekten för fonden är mer positiv än vad ränteökningen är negativ för underliggande bolag.

Fler artiklar

Fastighetsbolag stärker sin finansiering

Fastighetsbolag stärker sin finansiering

Efter en svag utveckling i juni stärktes såväl aktie- som räntemarknaderna under juli. Centralbankerna fortsatte med sina räntehöjningar, men marknaderna verkar nu mena att de kraftiga räntehöjningar vi ser kommer...

John Strömgren 9 augusti 2022
Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021