Stäng

Tecken på uthållighet och stabilitet i fastighetssektorn

Högsommarmånaden juli blev som förväntat lugn och vi såg begränsad aktivitet i primärmarknaden. Marknaden domineras av köpare vilket driver upp priserna och ger allt tightare kreditspreadar. Bolagens rapporter för andra kvartalet har börjat släppas och överlag så kan vi hittills se att flertalet klarat sig igenom turbulensen relativt väl. Även bolag inom fastighetssektorn uppvisar rapporter som tyder på uthållighet och stabilitet.

I början av månaden meddelade Riksbanken att ramen för tillgångsköpen utökas från 300 till 500 miljarder kronor till och med juni 2021. I september börjar Riksbanken även köpa företagsobligationer. Reporäntan lämnades oförändrad på noll procent.

Ytterst få förändringar gjordes i fonden under månaden. Positionerna i gruvbolaget Epiroc samt i fastighetsbolaget Fastpartner ökades något. Fastpartner har en diversifierad portfölj med huvuddelen av exponeringen mot kontor. De har en god likviditetsposition, en uttalad ambition att uppgradera sitt kreditbetyg till Investment Grade och har successivt sänkt sin belåning. Carnegie Investment Grade har möjlighet att investera max 10 procent i High Yield-segmentet. Detta gör vi ytterst selektivt och vi ser då gärna bolag som gör resan från High Yield till Investment Grade, vilket Fastpartner har ambitionen att göra.

Juli blev en positiv månad för krediter och Carnegie Investment Grade fick en uppgång om 0,53 procent.

Även fortsättningsvis kommer coronavirusets utveckling stå i centrum, men kreditmarknaden har återhämtat sig väl de senaste månaderna och mot slutet av augusti bör primärmarknaden komma igång igen. Med Riksbankens stöd talar det för en förhoppningsvis stabil höst för kreditmarknaden. Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Emissioner i Stockholm Exergi, SCA, Hexagon
Carnegie Investment Grade

Emissioner i Stockholm Exergi, SCA, Hexagon

Sista månaden i det tredje kvartalet är slut och vi lämnar en förhållandevis stabil månad bakom oss. Viss volatilitet har vi sett då oron för en andra coronavåg har blossat...

Mona Stenmark 2 oktober 2020
Sommaren avslutades med en positiv månad
Carnegie Investment Grade

Sommaren avslutades med en positiv månad

Under augusti tog marknaderna fart igen och det finns en betydande efterfrågan hos investerare som en följd av inflöden och växande kassapositioner. Detta speglades förstås i stort intresse i de...

Mona Stenmark 3 september 2020
Fokus blir bolagens Q2-rapporter
Carnegie Investment Grade

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se...

Mona Stenmark 2 juli 2020