Stäng
Språk
Meny

Utlänningar från en ”fientligt” sinnad stat får inta delta i handeln

Trots kriget i Ukraina och alla sanktioner handlas det nu på börsen i Moskva. Restriktionerna är dock många och vi som utlänningar från en ”fientligt” sinnad stat får tyvärr inta delta i handeln.

Volymerna har dock, i avsaknad av utländska investerare, inte alls varit de normala. RTS-index steg nästan 5 % under månaden. Indexuppgången beror i första hand på att rubeln fortsatt att stärkas. Från att ha handlats runt 80 innan kriget handlas den nu ca 10 rubel starkare mot dollarn. Förstärkningen beror på att exportintäkterna för rysk olja och gas försätter att rulla in medan importen i stort sett kollapsat. Handelsbalansen uppvisar ett enormt överskott.

Den starka rubeln har gjort det möjligt för den ryska Centralbanken att fortsätta att sänka räntan. Denna gång sänkte man till 14 %. Ryska depåbevis har p.g.a. sanktioner varit handelsstoppade på börserna. Viss handel OTC har skett till en rejäl rabatt (50–80% mot lokala marknadspriser), men dock med osäker likvidering av affärerna.

Ryssland har dessutom antagit en lag som förbjuder ryska bolag att ha depåbevisprogram på utländska börser. Den träder i laga kraft från och med den 5:e maj. Det verkar dock som om det finns undantag ifrån lagen. Ett bolag som ansöker om tillstånd och får det godkänt, ska fortsättningsvis kunna upprätthålla sitt depåbevisprogram.

Vår gissning är att en framtida listning för dessa depåbevis kan komma att bli Hongkong. Vi har ännu inte hört att något bolag har fått tillstånd, men vi hör och läser att många bolag har sökt. Kriget fortsätter med oförminskad styrka.

Fokus har flyttat från Kievregionen till östra och södra Ukraina. Ryssland gör vissa framsteg men till stora kostnader. De ryska trupperna torde snart bli uttröttade och få dåligt med material. Ukraina får däremot tillgång till mer västerländskt material.

Det skulle därför kunna vara möjligt att vi snart får se en ukrainsk offensiv likt den vi fick se vid Kiev. Det verkar för närvarande inte ske några framsteg vad gäller förhandlingar.

Vi har hört rykten om att handel för utlänningar skulle kunna komma i gång ifrån mitten av maj. Nyligen sade dock finansminister Siljanov att det inte finns några planer på att låta utlänningar få access till börsen, vilket går rakt emot detta rykte.

Fonden förblir tills vidare stängd.

Mer om fonden

Carnegie Rysslandsfond A

Carnegie Rysslandsfond är stängd för handel Som en följd av kriget i Ukraina är Moskvabörsen stängd för utländska investerare, och därför är också Carnegie Rysslandsfond stängd för handel. Vi vet...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ryska marknaden under augusti
Carnegie Rysslandsfond

Ryska marknaden under augusti

Efter juli månads nedgång stabiliserades den ryska marknaden under augusti och steg sedan åter kraftigt. I svenska kronor blev uppgången hela 17%. Inget positivt noterades vad gäller den geopolitiska situationen....

Fredrik Colliander 6 september 2022
Ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har upphört
Carnegie Rysslandsfond

Ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har upphört

Den ryska marknadens korrelation med världsmarknaderna har helt upphört. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på hur isolerad marknaden är. Det är dock ändå anmärkningsvärt med tanke på...

Fredrik Colliander 9 augusti 2022
EU fasar ut den ryska oljan
Carnegie Rysslandsfond

EU fasar ut den ryska oljan

Aktiemarknaden i Moskva steg med 11 % i maj mätt i svenska kronor. Den är dock ännu stängd för utlänningar. Rubeln är vidare fortsatt stark trots en nylig sänkning av...

Fredrik Colliander 3 juni 2022