Stäng
Språk
Meny

Utveckling för global geopolitik gynnar Indien

Den indiska marknaden har utvecklats mycket starkt både i juli och i augusti.
Det är några faktorer som förklarar den snabba uppgången efter en svag period under våren:

Oljepriset
Inflationen och räntenivån
Utländska investerare är tillbaka
Utvecklingen för Kinas ekonomi
Mycket bra tillväxt och lönsamhet för indiska företag
Starka inflöden från lokala investerare till börsen

Under våren när Ryssland inledde kriget mot Ukraina, steg oljepriset mycket snabbt upp till 127 dollar. Detta var negativt för Indien. I takt med att marknaden prisar en global lågkonjunktur och mycket svag tillväxt i Kina, har oljepriset fallit tillbaka till 93 dollar. Som enskild faktor förklarar detta en del av investerarnas nyvaknade intresse för Indien.

I våras steg inflationen globalt, även i Indien till 8 procent. Centralbanken var sena med att agera vilket skapade oro för att valutan skulle falla i värde. Under sommaren höjde RBI räntan vid två tillfällen vilket till viss del hanterar denna risk.

Utländska investerare var nettosäljare av indiska tillgångar i elva månader i sträck fram till juli i år. I augusti såg vi stora flöden in av utländsk kapital till börsen. Detta innebar att valutan stabiliserades och obligationsräntan föll, vilket var positivt för marknaden.

Utvecklingen för Kinas ekonomi har försämrats högst avsevärt de senaste månaderna. Med en tillväxt nära noll och fortsatta nedstängningar till följd av Covid, ser vinsterna för kinesiska företag ut att vara i farozonen framöver. Problem i fastighetssektorn och för bankerna där gör också att utländska investerare väljer att flytta kapital från Kina till bland annat Indien som har lyckats hantera pandemin på ett bättre sätt, och därför kan leverera tillväxt och normala operativa förutsättningar för företagen och konsumenterna.

Indiska företag visar mycket god tillväxt både för försäljning och vinstutveckling. Rapporterna för andra kvartalet var mycket starka för flertalet av fondens innehav. Ekonomin växer med 5-6 procent, både konsumtionen och företagens investeringar ökar. Bankernas utlåning stiger med 15-20 procent, vilket är en god indikator för utvecklingen.

Indiska företagsledare har ett starkt fokus på lönsamhet och i många fall överstiger avkastningen på eget kapital 20 procent.

Slutligen är inhemska investerare en positiv drivkraft för marknaden. Såväl privatinvesterare som institutioner har ökat sina investeringar i aktier det senaste året.

Mer om fonden

Carnegie Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Indien – svag valuta men starka rapporter
Carnegie Indienfond

Indien – svag valuta men starka rapporter

Indiens ekonomi har några svaga punkter. Underskott i budgeten, underskott i utrikeshandeln och ett stort beroende av importerad olja. Som vi skrivit om tidigare orsakar detta förhållande en svag valuta....

Gunnar Påhlson 9 augusti 2022
Indiens centralbank vaknade sent
Carnegie Indienfond

Indiens centralbank vaknade sent

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas svagt under juni månad. Även i Indien fortsätter inflationstrycket att öka, drivet av högre energipriser samt högre pris på spannmål, vilket i sin tur...

Gunnar Påhlson 6 juli 2022
Att äga eller inte äga – det är frågan
Carnegie Indienfond

Att äga eller inte äga – det är frågan

Vår investeringsfilosofi bygger på kunskap, erfarenhet och egen analys. Vi strävar efter att ha koncentrerade portföljer med investeringar i välskötta företag, med en ledande marknadsposition och en god historik av...

Gunnar Påhlson 7 juni 2022