Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Vad är Private equity?

Carnegie Select består av fonder med extra spets och fonder med rabatterad avgift. En av dessa är Carnegie Listed Private Equity, men vad är Private equity?

Riskkapitalbolag, det vill säga Private equity-bolag är specialiserade på att investera i företag utanför börsen, det vill säga ”private”, och fungerar som aktiva ägare. De investerar i företag där det finns stor outnyttjad potential och erbjuder verktyg för att hjälpa till att frigöra potentialen över en relativt lång investeringsperiod.

Målsättningen är att göra bolagen mer effektiva och få dem att växa. Normalt behövs kapital och kunskap för att stötta tillväxten.

Efter några års utvecklingsarbete brukar bolagen vara redo att säljas eller börsnoteras (och blir då ”public” i stället för private). Det intressanta är att riskkapitalbolagen ofta lyckas skapa hög avkastning. Därför är Private Equity ett tillgångsslag som växer, men är däremot inte lättillgängligt för privatpersoner. Det finns krav som måste uppfyllas för att anses vara en professionell investerare.

Genom att investera i Carnegie Listed Private Equity kommer privatpersoner åt tillgångsslaget.

Två investeringsstrategier

Private equity-bolagen är specialiserade på att investera i bolag med stor potential för tillväxt och värdeökning. De har ofta en av följande två strategier:

  • Tillväxtkapital = kapital som investeras i relativt mogna företag som hjälper företagen att omstrukturera eller expandera verksamheten.
  • Venture-kapital = riskkapital som investeras under tidiga utvecklingsfaser i unga bolag.

Vilka riskkapitalbolag investerar Carnegie Fonder i och hur har utveckligen varit hittills?

Carnegie Listed Private Equity investerar i riskkapitalbolag som levererat hög avkastning under lång tid och är rimligt värderade på börsen. Man investerar med god diversifiering, alltså i bolag med olika inriktning och på olika geografier.

Exempel på inriktningar är IT, läkemedel, hälsovård, miljö och infrastruktur. Bland innehaven finns världsledande Private equity-bolag som Apollo Global Management, Blackstone, KKR, HG Capital och 3i. Vi investerar också i investmentbolag som Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

Hur har utvecklingen varit hittills?

Carnegie Listed Private Equity har haft en årsavkastning på 15,7 procent de senaste tre åren och 12,7 procent de senaste tio åren (per den 31 oktober 2023).

Vem förvaltar Carnegie Listed Private Equity?

Tom Berggren har varit verksam inom Private equity-industrin i över 20 år. Tidigare var han bland annat VD på Svenska Riskkapitalföreningen. Tom har förvaltat fonden sedan starten 2009.

Tom Berggren förvaltar Carnegie Listed Private Equity


Carnegie Listed Private Equity är en del av Select som består av fonder med extra spets och fonder med rabatterad avgift. Erbjudandet gäller endast för dig som har konto här på Carnegie Fonder Online och som investerar minst 50 000 kronor i någon av följande fonder/andelsklasser.