Stäng
Språk
Meny

Vad kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ?

Aktiemarknaden har haft en fenomenal utveckling under det första halvåret. Börsuppgången har medfört historiskt höga värderingsmultiplar. Vi har även fått uppgraderingar av vinst- och tillväxtprognoser vilket gett stöd, och varit en förutsättning för en stark marknad.

Inflationen och de långa räntorna står i fokus. Det har varit rätt så tydligt att rotationen i aktiemarknaden skett i samklang med den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan. När räntan stigit har det gett stöd åt värdeaktier och när den vänt nedåt så har de mer tillväxtfokuserade bolagen utvecklats väl.

Vi har sett en stark återhämtning i ekonomin och det har gått förhållandevis snabbt, med tanke på den svåra situation vi befann oss i under våren 2020. En stark konsumtion har gett stöd till industri- och tjänstesektorn. Fortsatt stora stimulanser från både penning- och finanspolitik ger ett fortsatt stark stöd i detta läge.

USA:s centralbank Federal Reserve lämnade som väntat räntan oförändrad under månaden. De räknar dock med att första räntehöjningen kan komma 2023, ett år tidigare än vad som tidigare kommunicerats. Fed ändrade också sin inflationsprognos, de räknar nu med att årets prishöjningar kan komma att uppgå till 3,4 procent. Den långvariga låginflationsmiljön vi haft kommer att på allvar sättas på prov. Mycket talar dock för att inflationen är kortvarig och övergående. Inflationsrisken är något vi kommer att behöva följa noggrant under året. Vi har även nått en punkt då marknaden på allvar börjar fundera på vad som kommer att hända när finanspolitiken blir mindre stimulativ och centralbankerna börjar kommunicera allt brantare räntebanor.

Vinstestimaten för i år och nästa år har lyfts till höga nivåer. För innevarande år ligger vinstökningsprognosen globalt kring 35 procent och för nästa år ligger förväntningarna på cirka 10 procent. Med tanke på den kraftiga inbromsningen vi hade under 2020, ett vinstfall på cirka 25 procent, så är förväntningarna relativt rimliga. Det saknas dock inte risker och faktorer som kan få det positiva scenariot att komma av sig. En faktor skulle kunna vara en för tidig tapering från Fed. Naturligtvis finns det även andra utmaningar som kan bromsa återhämtningen, till exempel kampen mot pandemin – hög smittspridning av covid-19 (Delta-varianten) i många regioner.

Tillväxtnivån och vinstutvecklingen är klart bättre än förväntat, vilket gett bränsle åt börsen. Det finns naturligtvis en påtaglig risk för att vi får en korrigering på börsen efter en långvarig uppgång. Om dessutom räntorna skulle stiga kraftigt och utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till aktier, leder det till riskaversion och press på aktiemarknaden. Priset på finansiella tillgångar sätts utifrån framtida kassaflöden omräknat till nuvärde. Desto högre diskonteringsränta desto lägre nuvärde och vice versa. Prissättningen av aktiemarknaden är hög men inte extrem. Om inte inflationen och räntorna skjuter i höjden finns det stöd för en fortsatt positiv hållning och övervikt mot aktier som tillgångsslag. Värderingsmultiplarna kan mycket väl fortsätta vara höga, det som är viktigt i detta läge är stigande företagsvinster, vilket är den grundläggande drivkraften för en fortsatt positiv börs.

Carnegie Multi

Carnegie Multi hade en positiv månad och steg med 1,7 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Rysslandsfond bäst med en uppgång på 6,3 procent. Även Carnegie Listed PE, Carnegie Quality Companies och CWW Ethical utvecklades väl men en uppgång mellan 3,2 och 4 procent. Carnegie Micro Cap backade med 1,8 procent.

Inom alternativdelen utvecklades Nordic Total Return bäst med en uppgång på 0,4 procent. NC Stable Return och NC Total Small Cap Hedge backade med 1,8 respektive 0,2 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 0,8 procent. Även Carnegie Corporate Bond utvecklades väl och steg med 0,3 procent.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Multi A

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie-...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Industriföretagen går på högvarv
Carnegie Multi

Industriföretagen går på högvarv

Världens börser fortsätter att utvecklas väl och den starka rapportsäsongen bekräftar styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Vinsterna revideras upp och vi har ett fortsatt starkt stöd från världens centralbanker. Det...

Magnus Gustafsson 7 juni 2021
Multipelexpansion begränsar potentialen på uppsidan
Carnegie Multi

Multipelexpansion begränsar potentialen på uppsidan

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra. Många av världens börser är upp tvåsiffrigt i år. Under månaden har investerarnas fokus främst riktats mot bolagens kvartalsrapporter. Ungefär 60 procent av bolagen i...

Magnus Gustafsson 6 maj 2021
Inflationsförväntningarna skruvas upp
Carnegie Multi

Inflationsförväntningarna skruvas upp

Läget i den svenska ekonomin fortsätter att förbättras trots motvind i form av pandemin och dess effekter. Konjunkturinstitutets barometerindikator steg i mars till 105,3 från 103,8 i februari. Det är...

Magnus Gustafsson 6 april 2021