Stäng

Välkommen nyhet från Lucara

De afrikanska aktiemarknaderna utvecklades relativt väl i april, trots turbulensen i omvärlden. Den egyptiska och den sydafrikanska marknaden tillhörde månadens bättre där Egypten steg 9 procent i och Sydafrika 4 procent.

I den sydafrikanska marknaden var det främst internationellt fokuserade bolag som steg och bidrog extra till utvecklingen medan banker och konsumentbolag föll tillbaka aningens efter att ha utvecklats bättre än marknaden generellt i första kvartalet. Konsumentrelaterade bolag i Egypten utvecklades särskilt väl och fondens innehav i Juhayna steg 25 procent efter att resultatet visar att bolagets kostnadsstrategi fallit väl ut och volymerna ökar.

Karin Fries förvaltar Carnegie Afrikafond.

Nigerianska bolag har rapporterat resultat för första kvartalet och vinsterna stiger generell. Omräknat till dollar faller dock vinsten jämfört med första kvartalet 2017 fortfarande, vilket tyder på att ekonomin ännu inte helt återhämtat sig från oljeprischocken 2015/16. I Egypten har bankernas utlåning i dollar bytts ut mot utlåning i lokal valuta, så även om utlåningen ser lägre ut, ser intjäningen ut att kunna förbättras aningen.

Fondens innehav i Credit Agricole Egypt ökade utdelningen kraftigt samt släppte resultat som överträffade marknadens förväntningar. Även Lucara har annonserat positiva nyheter i april, med två större diamantfynd som väntas säljas på auktion senare i år. En välkommen nyhet som visar att den delen av gruvan som de nu återigen börjar arbeta på fortfarande kan resultera i större diamantfynd.

I april släpptes konsumentkonfidenssiffran för Sydafrika och landade på nivåer som senast anats på 90-talet. Det är med säkerhet ett resultat av alla de politiska förbättringarna i Sydafrika, men också en något överdriven rekyl.

Det är troligt att vi får se en avmattning till mer normaliserade nivåer vilket fortfarande skulle vara otroligt positivt för resten av året. Utöver det så kallade ”Ramaphoria” som präglat Sydafrika, har också inflationen, framförallt på livsmedelssidan, fallit kraftigt under året, och inkomsterna ökat i takt med bättre makroförutsättningar sedan i höstas, vilket helt säkert bidragit också till förbättrad konsumentkonfidens.

Värderingarna i lokalt fokuserade bolag speglar kortsiktigt dessa positiva utsikter, däremot har få ännu velat prisa in bättre förutsättningar lite längre fram varför det finns anledning att tro att värderingarna kan stöttas av bättre vinster framöver.

Vill du börja spara i Carnegie Afrikafond? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019