Stäng

Välkommet stöd från Riksbanken

De penningpolitiska insatserna fortsatte under april för att dämpa effekterna av Coronavirusets spridning och den i många delar nedstängda ekonomin världen över. På hemmaplan valde dock Riksbanken att inte sänka reporäntan under noll utan att istället stimulera genom återköp av stat och bostadsobligationer samt av obligationer emitterade av Kommuninvest. Därutöver har banken i ett par omgångar även köpt företagscertifikat.

Efter de stora rörelser vi såg i marknadsräntor under mars blev det betydligt lugnare under april och vi noterade endast marginellt högre räntor jämfört med föregående månad. Detta samtidigt som spreadar för bostäder blev något tightare igen efter turbulensen i mars. Totalt sett bidrog det till små rörelser för Carnegie Obligationsfond som avslutade april 0,03 procent lägre jämfört med föregående månad.

Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen under månaden utan har fortsatt positionerat oss med spread-exponering, främst i bostäder, i obligationer med något kortare löptid samtidigt som vi framförallt har längre löptider i exponeringen mot stat. Under hela perioden med stökig marknad, då vi sett likviditeten vara begränsad i segmentet för företagskrediter, har handeln i stat, kommun och bostäder fortsatt med god likviditet. Riksbankens stödköp i segmentet har också verkat gynnsamt även om renodlade kreditinvesterare nog gärna sett mer direkt riktade åtgärder avseende företagsobligationer. Det är också något som Riksbanken öppnat upp för framöver även om det finns viss oklarhet kring de legala förutsättningarna för detta.

Carnegie Obligationsfond fokuserar på obligationer med mycket hög kreditvärdighet. Största exponeringen är mot svenska staten och därutöver investerar fonden i huvudsak i ränteinstrument emitterade av kommuner och regioner samt säkerställda bostadsobligationer. Fonden har lång räntebindning och är därmed känslig för rörelser i svenska marknadsräntor. Samtliga instrument i portföljen är utgivna i svenska kronor.

 

Mer om fonden

Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”
Carnegie Obligationsfond

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”

Under 2020 har vi upplevt ganska stora rörelser för svenska räntor. Framförallt såg vi tvära kast under första kvartalet i samband med att coronakrisen satte sin prägel på marknaden. Den...

Mikael Engvall 3 juli 2020
Ny exponering mot Linköping Stadshus
Carnegie Obligationsfond

Ny exponering mot Linköping Stadshus

Efter att vi sett stora rörelser för svenska statspapper tidigare under våren blev maj en förhållandevis lugn månad med något stigande räntor. Från Riksbanken fortsätter stödköpen av obligationer emitterade av...

Mikael Engvall 3 juni 2020
Företagsobligationer – Vilka möjligheter finns framåt?

Företagsobligationer – Vilka möjligheter finns framåt?

Trots försiktiga prisuppgångar befinner sig obligationspriserna på historiskt låga nivåer, vilket gör att många krediter ser attraktiva ut avkastningsmässigt. Möjligheterna, precis som utmaningarna, är många framöver och det gäller att...

Kristina Flintull 17 april 2020