Stäng

Väntar fortsatt uppgång?

Med november kan ytterligare en månad med positiv utveckling läggas till Carnegie Strategifonds avkastning. Uppgången blev 1,3 procent, vilket innebär att Carnegie Strategifond hittills i år stigit med 24,2 procent.

Om inget helt oförutsett inträffar nu i december kommer således årets avkastning troligen bli något extra. Med det stämningsläge som rådde inför 2019 är det svårt att förstå.

En viktig förklaring är att den amerikanska centralbanken lagt om kurs ifrån att göra successiva räntehöjningar till att istället sänka i syfte att stimulera ekonomin. Det innebär att centralbankerna i de större ekonomierna nu alla för en expansiv penningpolitik. Riksbanken går lite på tvärs och höjer förmodligen styrräntan nu i december för att hamna på 0 procent. Noterbart är att den 10-åriga statsobligationer nu återigen handlas till positiv ränta. Den svenska kronan har också stärkts under de senaste veckorna.

De starka aktiemarknaderna får många bedömare att peka på att börsuppgången är ovanligt uthållig. Det stämmer i det fall startpunkten är den tidigare botten i samband med den förra recessionen. Men om cyklerna istället definitionsmässigt startar när tidigare uppgångar överträffats påbörjades nuvarande uppgång först 2013. Sex år kan te sig långt men i jämförelse med tidigare cykler finns mycket tid kvar, jämför till exempel med uppgångsperioderna 1954–1972 och 1980–1999. För att inte tala om nedgångsperioden som pågick under åren 2000–2013. Detta är naturligtvis en lek med siffror, men visar att argument om börsutvecklingen baserat på cyklers längd bör tas med en nypa salt.

Fonden har inte förändrats i någon större omfattning i november. Aktieinnehavet i SKF har sålts efter en bra uppgång till följd av ökad konjunkturoptimism. En gammal bekant har dykt upp i fonden istället. Industrivärden har till följd av en ökad rabatt kommit att platsa.

Vi har även ökat på i ABB, Kinnevik, Securitas och Volvo, medan innehavet i Dometic har reducerats. På obligationssidan har Pioneer Property löst in obligationen i sin helhet och på motsvarande sätt har fonden minskat i Crayon och Scan Global. Istället har fonden investerat i obligationer i BEWI, Heimstaden Bostad, Kistefon, Max Fast och Norled. Allokeringen mellan aktier och obligationer är i stort sett oförändrad.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Volvo och ABB överraskar positivt
Carnegie Strategifond

Volvo och ABB överraskar positivt

Både aktie- och företagsobligationsmarknaderna fortsatte sin positiva utveckling i juli. Fonden steg också 3,7 procent. På aktiemarknaden förklaras den starka utvecklingen i huvudsak av stora uppgångar för ett fåtal aktier....

John Strömgren 4 augusti 2020
Äntligen återhämtning för företagsobligationer
Carnegie Strategifond

Äntligen återhämtning för företagsobligationer

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Månadssparande för framtida möjligheter
Carnegie Strategifond

Månadssparande för framtida möjligheter

John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond, vår äldsta fond som funnits med ända sedan 1988 och som också är vår mest populära fond att månadsspara i. Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är till...

Kristina Flintull 24 juni 2020