Stäng
Språk
Meny

Väntar fortsatt uppgång?

Med november kan ytterligare en månad med positiv utveckling läggas till Carnegie Strategifonds avkastning. Uppgången blev 1,3 procent, vilket innebär att Carnegie Strategifond hittills i år stigit med 24,2 procent.

Om inget helt oförutsett inträffar nu i december kommer således årets avkastning troligen bli något extra. Med det stämningsläge som rådde inför 2019 är det svårt att förstå.

En viktig förklaring är att den amerikanska centralbanken lagt om kurs ifrån att göra successiva räntehöjningar till att istället sänka i syfte att stimulera ekonomin. Det innebär att centralbankerna i de större ekonomierna nu alla för en expansiv penningpolitik. Riksbanken går lite på tvärs och höjer förmodligen styrräntan nu i december för att hamna på 0 procent. Noterbart är att den 10-åriga statsobligationer nu återigen handlas till positiv ränta. Den svenska kronan har också stärkts under de senaste veckorna.

De starka aktiemarknaderna får många bedömare att peka på att börsuppgången är ovanligt uthållig. Det stämmer i det fall startpunkten är den tidigare botten i samband med den förra recessionen. Men om cyklerna istället definitionsmässigt startar när tidigare uppgångar överträffats påbörjades nuvarande uppgång först 2013. Sex år kan te sig långt men i jämförelse med tidigare cykler finns mycket tid kvar, jämför till exempel med uppgångsperioderna 1954–1972 och 1980–1999. För att inte tala om nedgångsperioden som pågick under åren 2000–2013. Detta är naturligtvis en lek med siffror, men visar att argument om börsutvecklingen baserat på cyklers längd bör tas med en nypa salt.

Fonden har inte förändrats i någon större omfattning i november. Aktieinnehavet i SKF har sålts efter en bra uppgång till följd av ökad konjunkturoptimism. En gammal bekant har dykt upp i fonden istället. Industrivärden har till följd av en ökad rabatt kommit att platsa.

Vi har även ökat på i ABB, Kinnevik, Securitas och Volvo, medan innehavet i Dometic har reducerats. På obligationssidan har Pioneer Property löst in obligationen i sin helhet och på motsvarande sätt har fonden minskat i Crayon och Scan Global. Istället har fonden investerat i obligationer i BEWI, Heimstaden Bostad, Kistefon, Max Fast och Norled. Allokeringen mellan aktier och obligationer är i stort sett oförändrad.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ligger det värsta bakom oss?
Carnegie Strategifond

Ligger det värsta bakom oss?

Mars månad 2020 kom att bli en av de mest dramatiska månaderna i mannaminne för såväl värdepappersmarknader som Carnegie Strategifond. Till och med traditionellt säkra placeringar som statsobligationer och guld...

John Strömgren 1 april 2020
John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren: ”Det behövs massiva fiskala stimulanser”

John Strömgren har förvaltat Carnegie Strategifond sedan 1996 och sett ett flertal kriser komma och gå – men ingen så allvarlig som coronakrisen. Det som gäller nu är att hålla...

Erik Amcoff 26 mars 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020