Stäng

Väntar höjda utdelningar från ryska bolag?

I början av månaden steg den ryska marknaden kraftigt. Drivkrafterna var ett stigande oljepris och en starkare rubel. Uppgången leddes av de stora oljebolagen Lukoil och Rosneft. Under perioden steg Carnegie Rysslandsfond med 4,0 procent.

Det var tydligt att uppgången framförallt var driven av oljepriset och att det var ETF-er som köpte. Alla nya flöden har varit till ETF-er och de har bara köpt de stora indexaktierna.

Det har kommit många resultat under månaden och det har varit en mycket blandad kompott. Vissa företag klarar sig mycket bra i det tuffa ekonomiska klimat som råder medan andra har stora problem. I telekomsektorn kom MTS och Rostelecom med bra siffror medan Megafons var svaga. Megafons framtidsprognos oroade också marknaden varför aktien föll kraftigt. Inom detaljhandelssektorn var både X5s och Magnits rapporter blandade. Det är tydligt att den ryska konsumenten är fortsatt svag. En oväntad och väldigt stor bonus till management i X5 störde också marknaden. Dixy kom, som vanligt får man väl säga med ganska svaga siffror. EBITDA marginalen var bara 4,9 procent vilket är den lägsta bland listade ryska detaljhandelskedjor.

Den ryska Statsegendomsmyndigheten (Rosimushchestvo) har efter många turer skickat ett slutgiltigt förslag till regeringen om att utdelningen från de statliga bolagen ska höjas till 50 procent av nettovinsten. Det finns många intressenter som aktivt kommer att lobba emot förslaget och det är nog en bit kvar tills det genomförs i dess helhet, men det är ändå intressant att spekulera i vilka effekter förslaget skulle kunna få på utdelningen i bolagen. De bolag som skulle påverkas mest är Transneft och Gazprom. Direktavkastningen i Transneft skulle öka från en halv till 25 procent och i Gazprom från 5 till 15 procent.

Antalet ryssar som lever under fattigdomsgränsen har ökat med 3,1 miljoner till 19,2 miljoner. Detta är 13,4 procent av befolkningen och ungefär samma siffra som under finanskrisen 2008.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stark tillväxt i ryska guldbolag

Stark tillväxt i ryska guldbolag

Den ryska marknaden fortsatte upp i juli trots att sanktionsrisken återigen kommit att hamna i fokus. Rysslandsfonden steg 1,5 procent under månaden. Det amerikanska representanthuset godkände en förändring i ”the...

Fredrik Colliander 6 augusti 2019
”All time high”

”All time high”

Oljepriset steg kraftigt under månaden. Den ryska marknaden steg även den men inte alls i samma takt. Ur ett historiskt perspektiv är marknaden nu ganska dyr vilket innebär ett visst...

Fredrik Colliander 5 september 2016