Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

vår ambition

”Vårt uppdrag är att skapa god avkastning i våra fonder, långsiktigt och hållbart”

carnegie fonders omställningsplan

Vi är stolta över att vara det första fristående fondbolaget i Sverige att sätta ett Science Based Target för vår verksamhet.

Målet – vår omställningsplan – är att 100% av vårt förvaltade kapital år 2040 ska vara investerat i verksamheter som bidrar till minskad temperaturhöjning. Vårt delmål var att ha 32% till 2025, ett delmål som vi uppnådde redan 2022.

Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 antogs 2015 och är världens mest ambitiösa plan för att skapa en hållbar utveckling. Den är ett av flera verktyg som ger oss vägledning om prioriterade mål får hållbar utveckling. Policy, investeringar och hållbar omställning kommer gå hand i hand med lönsam tillväxt i bolag med rätt produkter och affärsmodell.

Agendan består av 17 Globala hållbarhetsmål (SDG – Sustainable Development Goals) och omfattar 17 målområden, 169 delmål och 232 indikatorer för hållbar utveckling.

Bolagens bidrag till SDG är en central del i vår bedömning av vad som anses vara en ’hållbar investering’. Agenda 2030 är en del av ett politiskt ramverk och även om alla mål har relevans för bolagen vi investerar i är alla mål inte applicerbara i en finansiell analys. Vi delar därför upp målen i två grupper:

  • Operativa mål, som alla bolag bör verka för i den dagliga verksamheten.
  • Investeringsbara mål, där bolagens produkter och tjänster har en direkt påverkan på uppfyllandet av målet.

projekt skogen

Vi på Carnegie Fonder har länge varit stora investerare i skogen. Skogen är en fantastisk tillgång och dessutom en attraktiv investering. Som hållbara investerare vill vi att bolagen ska fortsätta bedriva en lönsam och attraktiv verksamhet, men på ett ansvarstagande sätt.

Syftet med Projekt Skogen är att få en större insikt kring skogen och dess intressenter, få en större förståelse för hur vi ska se på skogen ur ett hållbarhetsperspektiv, samt lära oss mer om hur skogsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor i praktiken. ​

Vi satte under 2021 ihop en enkät och skickade ut till bolag som äger egen skog. Frågorna berör bolagets bild av vad ett hållbart skogsbruk är, metoder för avverkning, hur man hanterar frågor kring biodiversitet och inställningen till certifiering och reglering.

21-punktslistan

Många obligationsemittenter har ett bristfälligt underlag om sitt hållbarhetsarbete, vilket gör det svårt för investerare att analysera risker och möjligheter. ​Därför tog Carnegie Fonder, tillsammans med Spiltan Fonder, fram ett batteri av 21 frågor gällande hållbarhet till emittenter. Initiativet lanserades sommaren 2020.​

Dessa 21 frågor bedöms tillräckligt omfattande för att få en god inblick i hur företagen arbetar och vilka möjligheter eller utmaningar de ser framför sig. Svaren på dessa frågor blev vårt krav för att möjliggöra en investering från vår sida.

svanen

Carnegie All Cap är Sveriges första Svanenmärkta fond. Svanenmärket kontrolleras av statliga Miljömärkning Sverige och ställer hårda hållbarhetskrav på en rad olika punkter. Ett exempel är att över 70 procent av fonden ska investeras i bolag med ett starkt hållbarhetsarbete. Inom ramen för Svanen innebär detta att bolag som inte är bäst i klassen i vår THOR analys (betyget Strong eller Very Strong) skall ha mer än 50% av sin omsättning som direkt bidrar till ett mer hållbart samhälle för att anses ha ett starkt hållbarhetsarbete.

Övriga åtaganden

Våra förvaltare samverkar kontinuerligt med andra aktörer i branschgemensamma hållbarhetsfrågor. Exempelvis skrev Carnegie Fonder 2017 under FN Global Compacts principer om hur företag bör agera i frågor om mänskliga rättigheter, anti-korruption, miljö och arbetsrätt – samma principer som vi kräver att våra innehav ska följa.

ARTIKLAR

EU:S TAXONOMI STATUSRAPPORT 2023

TCFD-RAPPORT

SBT OCH HÅLLBARHET

Carnegie

All Cap A

  • Svenska vinnare på omställning
  • Artikel 9 = högsta hållbarhetsnivå
  • Sveriges första Svanenmärkta fond
  • Förvaltas av vår hållbarhetschef Anna Strömberg

Nav kurs:
272,60 kr

+0,44%

Carnegie

Sverigefond A

  • Vår allra mest populära fond
  • Sveriges bästa bolag
  • Beprövad filosofi sedan 1988
  • Förvaltas av vår CIO Simon Blecher

Nav kurs:
4 643,89 kr

+0,85%