Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

våra fonder

SFDR

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) är namnet på EU:s hållbarhetsförordning. SFDR reglerar exempelvis hur vi som fondbolag ska informera våra investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer. Målet är bland annat att öka transparensen kring hållbarhet och hållbarhetsrisker, och därigenom minska så kallad ’greenwashing’. SFDR styr alltså hur transparent ett fondbolag ska vara med sitt hållbarhetsarbete och delar därefter upp värdepappersfonder i tre olika klassificeringar: Artikel 6, Artikel 8, och Artikel 9.

När det gäller enskilda investeringar skiljer SFDR på ’hållbara investeringar’ och investeringar som ’främjar miljömässiga och sociala egenskaper’. Kortfattat kan man säga att:

  • Artikel 8 fonder kan bestå av både hållbara investeringar och investeringar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper
  • Artikel 9 fonder består endast av hållbara investeringar

artikel 9

Att en fond är en Artikel 9 fond, även kallat mörkgrön, innebär formellt att fonden har hållbara investeringar som mål. Det påverkar både transparens i form av rapportering men framför allt innebär det att fonden bara investerar i bolag som definieras som hållbara investeringar.

På Carnegie Fonder innebär detta att fondens samtliga investeringar bidrar till hållbar miljömässig eller social utveckling genom att bolagens aktiviteter erbjuder lösningar på de Globala hållbarhetsmålen (SDG) i Agenda 2030.

Våra artikel 9 fonder:

artikel 8

Artikel 8 fonder (”ljusgröna fonder”) främjar miljömässiga och sociala egenskaper. På Carnegie Fonder innebär detta att samtliga investeringar når upp till eller överträffar våra hållbarhetsrelaterade krav och därmed bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar framtid. Dessa krav innebär bland annat att bolagen måste få ett tillräckligt högt betyg i vårt interna verktyg för hållbarhetsanalys, samt leva upp till våra exkluderingskrav.

Våra Artikel 8 fonder består även av en andel ’hållbara investeringar’, genom att bolagens aktiviteter erbjuder lösningar på de Globala hållbarhetsmålen (SDG) i Agenda 2030. Dessa nivåer skiljer sig från fond till fond.

hållbara investeringar

57% av Carnegie Fonders totala fondförmögenhet bestod vid årsskiftet 2023/2024 av så kallade ’hållbara investeringar’. Nedan finner ni en lista på vilka SFDR klassificeringar våra fonder har, vilken miniminivå ’hållbara investeringar’ vi lovar, och vad utfallet blev för 2023. Vi är stolta över att ha så stor andel hållbara investeringar i många av våra fonder.

artiklar

Hårda krav i Carnegie Investment Grade

Hållbarhet är mer än bara cleantech

Indiens tid är (väl)kommen!

Våra artikel 8 & 9 fonder

Carnegie

All Cap A

  • Svenska vinnare på omställning
  • Artikel 9 = högsta hållbarhetsnivå
  • Sveriges första Svanenmärkta fond
  • Förvaltas av vår hållbarhetschef Anna Strömberg

Nav kurs:
272,60 kr

+0,44%

Carnegie

Sverigefond A

  • Vår allra mest populära fond
  • Sveriges bästa bolag
  • Beprövad filosofi sedan 1988
  • Förvaltas av vår CIO Simon Blecher

Nav kurs:
4 643,89 kr

+0,85%