Stäng
Språk
Meny

Värdefullt att vara långsiktig

Carnegie Småbolagsfond backade med 1,3 procent under april, som mestadels dominerades av kvartalsrapporter. Förvaltaren Viktor Henriksson sammanfattar fyra bolagsresultat.

Bufab

Bolaget levererade återigen en stark kvartalsrapport. Det är glädjande och visar på värdet av att vara långsiktig som investerare. Vi investerade i Bufab vid börsintroduktionen för drygt två år sedan. I slutet av 2014 och i början av 2015 hade bolaget en rejäl motvind, delvis självförvållad men också orsakad av den svaga kronan. Vi gick tillbaka till vår initiala bolagsanalys och gjorde bedömningen att den, i kombination med de åtgärder som bolaget vidtog, fortfarande var relevant. Under andra halvan av 2015 förbättrades så lönsamheten. Idag är bilden ljus och bolaget har återställt lönsamheten. Bufab har också fått en ny huvudägare, med industriell bakgrund, vilket vi är positivt inställda till. Och från och med årets andra kvartal kommer den starka valutamotvinden att vara förbytt till medvind. Vår investering har nu gett en god avkastning och aktien steg med 15% i april.

Hoist

Det var mycket glädjande att se att fondens största innehav Hoist redovisade ett resultat som slog förväntningarna. Vi har en mycket positiv syn på bolagets potential och ser kvartalsrapporten som en bekräftelse på vår analys. I början på maj fick Hoist kreditbetyget Ba2 med positiva utsikter från Moodys. Det säger kanske inte så mycket, men det innebär i praktiken att bolaget kommer att kunna ge ut obligationer som ett nytt sätt att finansiera verksamheten. Eftersom vissa har gjort bedömningen att dagens finansieringsmodell är för enbent tror vi att en diversifiering kommer att gynna värderingen av bolaget. Utbudet på skuldportföljer visar inga tendenser på att minska, vi tror på en fortsatt tillväxt för Hoist. Vi gör bedömningen att aktien är attraktivt värderad och har ökat vårt innehav. Aktien steg med 10% i april.

Hufvudstaden och Fabege

Fondens investeringar i kvalitetsfastighetsbolagen Hufvudstaden och Fabege har varit lyckosam. Båda redovisade kraftiga värdeökningar under årets första kvartal. Marknaden för kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad är otroligt stark i såväl hyres- som investerarmarknaden med stigande hyror och fallande avkastningskrav. Fabege redovisar en hyrestillväxt om 23% på omförhandlingar gjorda under kvartalet, en mycket stark siffra. Vi ser god sannolikhet på en fortsatt mycket god hyrestillväxt. Vi bibehåller vår positiva inställning och har ökat innehavet i Fabege.

Nordnet

Bolaget var månadens besvikelse och redovisade ett resultat långt under våra förväntningar. Året har inletts med en minskad aktivitet på aktiemarknaden, vilket inte är Nordnets fel utan däremot underpresterar bolaget när det gäller inflöden jämfört med konkurrenten Avanza och även intäkten per avslut utvecklas sämre än förväntat. På den positiva sidan konstaterar vi att de lanserar bolån. Nu är det upp till bevis för ledningen att visa att man kan hantera konkurrensen, året har som sagt inte börjat bra. Vår uppfattning är trots allt att kursfallet om 17% är en överreaktion.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Solid norsksvensk storaffär

Solid norsksvensk storaffär

Intrum Justitia köper norska Lindorff och skapar en storspelare inom kredithantering. Intrum-aktien stiger kraftigt, vilket gynnar Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Sverigefond. Vinnare är också Carnegie Corporate Bond och Carnegie Strategifond som...

Erik Amcoff 4 november 2016
Haldex – månadens bästa aktie

Haldex – månadens bästa aktie

Carnegie Småbolagsfond hade en positiv månad, +8,1 procent i juli. Den viktigaste händelsen för fonden under perioden var budet på verkstadsbolaget, skriver Viktor Henriksson. Haldex steg med 31 procent i...

Viktor Henriksson 3 augusti 2016