Stäng
Språk
Meny

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden - Carnegie Fonders hållbarhetsrapport
Ladda ned rapporten.

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi vanligtvis investerat i de mer välskötta bolagen, även om det inte tidigare kallats hållbarhet. Det skriver vd Hans Hedström i förordet till VÄRDEN – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport.

Carnegie Fonders vd Hans Hedström.

Samhällsdebatt, investerares förväntningar och inte minst egen övertygelse gör att vi idag arbetar med hållbarhetsfrågor på ett mycket mer strukturerat sätt än tidigare.

Inte minst är vi mer proaktiva genom dialoger med bolagen.

I denna upplaga av VÄRDEN – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport – försöker vi beskriva hur dessa dialoger kan te sig.

Fredrik Colliander och Karin Fries har till exempel arbetat hårt med att uppmana våra ryska innehav att skriva under Global Compact, FN:s tio principer om hur näringslivet bör arbeta med frågor rörande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption.

Som Karin säger i en intervju på sidan 16: ”I Ryssland är code of conducts på det området något av en bristvara, så responsen har varit väldigt uppskattande. Det senaste året har fem av våra innehav skrivit under, och vi vet att ytterligare två är på gång.

Bara det tycker vi är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete bär frukt.

Vill du ha Värden i tryckt version? Mejla spara@carnegiefonder.se så skickar vi ett ex!

Många investerare vill att vi exkluderar exempelvis fossila bränslen, men vi föredrar ordet undviker. Vi försöker nämligen vara pragmatiska.

Om vi i exkluderade exempelvis Stockholm Exergi, Kraftringen och Ellevio, så skulle vår räntefond Carnegie Investment Grade bli ”fossilfri”, men inte företagen. Och vad är egentligen viktigast?

Företagen behöver helt enkelt kapital från sådana som vi för att kunna ställa om till en mer hållbar verksamhet, vilket Mikael Engvall och Mona Stenmark beskriver närmare på sidorna 8-9.

Avgörande i vårt arbete är en ordentlig analys, där hållbarhetsfrågor och klassiskt finansiella frågor är integrerade i investeringsprocessen.

Längre fram i denna rapport beskriver vår analytiker David Östman hur vi ser på det stora innehavet Duni och på fondernas så kallade koldioxidavtryck. Som framgår finns det inte alltid enkla svar eller självklara vägval.

Därför gäller det att hela tiden våga utmana och utveckla sin metodik, vilket vi på Carnegie Fonder gör genom utbildning och workshops. Kunskap är makt.