Stäng
Språk
Meny

”Varför sälja? Var ska man köpa i stället?”

Halvårsrapporterna har överlag varit starka, och mycket talar för fler uppköp på börsen. Men håll koll på inflationen, råvarupriserna och Kina, varnar Mattias Sjödin som förvaltar Carnegie Sverigefond tillsammans med Simon Blecher.

Mattias Sjödin

Mattias Sjödin anslöt till Carnegie Fonders Sverigeteam i våras, och har en lång karriär bakom sig i finansbranschen, bland annat som analytiker på Investor och Carnegie Investment Bank.

Mattias, vilket är ditt övergripande intryck av halvårsrapporterna hittills?
Majoriteten av rapporterna har slagit analytikernas officiella estimat. Inte sällan har dock marknadens förväntan varit ännu högre och rapportreaktionerna har därför blivit njuggare än vad headlines skulle implicera. Noterbart är också att jämförelsetalen är som mest udda i Q2(21) då Q2(20) var enormt påverkat av nedstängningar. Många bolag valde därför att jämföra utfallet i detta kvartal även med samma kvartal 2019.

En annan intressant sak är att när Bloomberg granskade amerikanska genomgångar av Q2-rapporter visade det sig att 87% av management nämnt ”inflation”.

Något/några bolag som har överraskat positivt?
Skanska, Alfa Laval, Lifco, Electrolux Professional, Nent, NCC och SCA är exempel på bolag som både slagit förväntan och där aktien reagerade positivt.

”På Bloomberg har man idag denna rubrik: How long will the rally last? Maybe forever

Största besvikelsen?
Boliden, Electrolux och MTG. Inga dramatiska missar, mer de nådde inte riktigt upp till marknadens förväntan.

Det har kommit en del bud på sistone, inte minst i fastighetssektorn men också nu senast på Veoneer. Vad talar för/mot fler uppköp?

För: pengar är billigt och kapital lättillgängligt, bolag som förvärvar (även när detta sker med/delvis med equity) belönas oftast av marknaden. Så kallade compounders, serieförvärvare, åtnjuter hög värdering.

Mot: potentiella säljare är sällan i behov av cash, så varför sälja? Var ska man investera i i stället? Marknaden belönar säljare om det är divisioner eller inkråmsförsäljningar som renodlar ett bolag men det är däremot tveksamt om till exempel Investor skulle gynnas av att sälja ett innehav.

Många har varnat för höga värderingar, en räntedopad marknad och en förestående börsnedgång ganska länge nu – varför kommer den aldrig?

På Bloomberg har man idag denna rubrik: ”How long will the rally last? Maybe forever”

Svaret är naturligtvis att en nedgång kommer, vi vet bara inte när och vad som kommer utlösa den. För närvarande har marknaden accepterat att centralbankerna kommer att ha en duvaktig penningpolitik oavsett vad inflationssiffror visar då inflationen ses som temporär och ett mindre hot mot konjunkturen än vad högre räntor skulle innebära. Marknaden gör också bedömningen att Delta-viruset och andra mutationer förvisso skapar oro och smittspridning, men att den typen av lockdowns vi såg ifjol inte kommer tillbaka, åtminstone inte i länder där vaccinationsgraden nu är hög. För närvarande är det kanske konflikten USA-Kina (och indirekt även Kina-Hong Kong) som är mest oroande för marknaden.

Vad håller du extra koll på närmaste tiden?

Inflation och centralbankspolicies, råvarutvecklingen och Kinas fortsatta agerande i spänningarna med USA.

 

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Solid norsksvensk storaffär

Solid norsksvensk storaffär

Intrum Justitia köper norska Lindorff och skapar en storspelare inom kredithantering. Intrum-aktien stiger kraftigt, vilket gynnar Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Sverigefond. Vinnare är också Carnegie Corporate Bond och Carnegie Strategifond som...

Erik Amcoff 4 november 2016
”Känd materia fäller sällan”

”Känd materia fäller sällan”

Kassorna var höga, många förväntade sig en nedgång och när den sedan uteblev stressades alla in i marknaden igen och det gjorde juli till en stark börsmånad. Simon Blecher, förvaltare...

Simon Blecher 4 augusti 2016