Stäng
Språk
Meny

Världens börser imponerande

USA har valt en ny president och aktiemarknaden har eldats på av goda vaccinnyheter.  November blev en urstark börsmånad och många av världens börser uppvisade imponerande uppgångar. Det amerikanska Dowindexet nådde en ”all time high” i och med att det passerade 30000-nivån under månaden.

Sentimentsindikatorerna indikerar girighet (Fear & Greed Index) samtidigt som osäkerheten kring den ekonomiska återhämtningen är hög. Riskaptiten är tillbaka och kortsiktigt har risken för en rekyl ökat då börsen bör vara känslig för negativa nyheter. Mycket talar dock för att man ska behålla en positiv syn på aktiemarknaden. De omfattande finanspolitiska stimulanserna kommer att fortsätta och de låga räntorna ger ett fortsatt stöd, vilket talar för aktier som tillgångsslag. Makrostatistiken har varit något sämre under senaste tiden, men det spelar inte så stor roll om marknaden räknar med en kraftig återhämtning under nästa år. Vi närmar oss slutet av detta turbulenta år och det är hög tid att fundera på vilka investeringstrender som råder och hur man ska positionera sig för nästa år. En global återhämtningsfas i kombination med stigande riskaptit är negativt för dollarn.

Dollarförsvagningen som pågått under året förutspås fortsätta, vilket bör gynna tillväxtmarknader. Kopparpriset har skjutit i höjden under året medan oljepriset däremot har legat under press på grund av minskad efterfrågan. Mycket talar dock för en återhämtning i oljepriset under nästa år, vilket kommer att gynna den ryska börsen. Ett stigande oljepris leder till att vinsterna och utdelningarna snabbt kommer att komma tillbaka för de ryska oljebolagen. Den ryska aktiemarknaden tillhör årets förlorare, men har goda möjligheter att tillhöra nästa års vinnare…

Ryssland vs Oljepris (usd/bbl)

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 5,7 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Sverigefond bäst med en uppgång på 12,2 procent. Även Carnegie Spin-off, OPM Listed Private Equity och Carnegie Småbolagsfond utvecklades väl med en uppgång mellan 10,5 och 11,9 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 1,96 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 1,3 respektive 0,4 procent.

Sverige

Riksbanken behöll som väntat räntan oförändrad. Sämre tillväxt- och inflationsutsikter ligger till grund för Riksbankens beslut att förlänga och utöka programmet för tillgångsköpen. Den befintliga ramen utökas från 500 miljarder till 700 miljarder och de förlänger även tidsperioden med ett halvår, till slutet av nästa år. Den Europeiska Centralbanken förväntas leverera mer stimulanser inom kort. Troligtvis har riksbanksdirektionen tagit intryck av ECB-chefen Christine Lagarde som varit tydlig med att nya stimulanser är på väg.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (PMI) steg från reviderade 58,3 i oktober till 59,1 i november. Det är den högsta nivån sedan slutet av 2017. Den svenska industrin fortsätter att uppvisa en god tillväxt trots en ökad smittspridning och hårdare restriktioner.

Även Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg ytterligare i november till 97,5, jämfört med reviderade 96,0 föregående månad. Indikatorn befinner sig fortfarande under det historiska snittet, men har nästan kommit upp i nivå med januarisiffran, dvs före pandemiutbrottet.

Europa

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin minskade från 54,8 i oktober till 53,8 under november. Indexet befinner sig fortfarande över 50-nivån och indikerar tillväxt i ekonomin. Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin minskade från reviderade 58,2 till 57,8 i november. IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland försämras för andra månaden i rad, indexet sjönk från 92,5 i oktober till 90,7 i november. Nedgången följer efter fem månaders uppgång och speglar effekterna av Tysklands nedstängning till följd av andra covid-19-vågen.

 

Aktiemarknaden utveckling 2020 (%, SEK)

USA

Amerikansk Industri-PMI (Inköpschefsindex) minskade mer än väntat i november. Indexet sjönk till 57,5 i november jämfört med 59,3 i oktober, men befinner sig fortfarande långt över 50-nivån som indikerar tillväxt i ekonomin. Den amerikanska tioårsräntan har sedan årsskiftet mer än halverats från två procent till under en procent vilket naturligtvis påverkat avkastningskravet på aktier och är en stor förklaring till den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Den långa obligationsräntan har under de senaste månaderna återhämtat sig något från sommarens bottennivå. Inflationsförväntningarna har kommit upp något, men det är från låga nivåer. Federal Reserve ville inte ta fokus från presidentvalet och lämnade som väntat styrräntan oförändrad inom intervallet 0-0,25 procent i början av månaden. Centralbanken kommunicerade att räntorna kommer att hållas låga under en längre tid, åtminstone fram till 2023. Precis som tidigare upprepade Fed att de kommer använda alla medel för att stötta den amerikanska ekonomin under coronakrisen.

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022