Stäng

Världsekonomin stärks

Samstämmiga marknadsrörelser pekar på att världsekonomin nu håller på att stärkas. Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger. På aktiemarknaden är det också de mer defensiva sektorerna som utvecklas relativt svagt. IT-aktierna fortsätter däremot stiga mot himlen.

Tyskland är världens fjärde största ekonomi, samtidigt som det sammanlagda tyska börsvärdet endast motsvaras av Apple:s. Är det rimligt? Utan att svara på den frågan kan konstateras att pandemin tveklöst gynnat IT-aktier, dels på grund av den låga räntan och dels på grund av att efterfrågan på många av produkterna och tjänsterna efterfrågas i större utsträckning till följd av alla restriktioner som införts. Verkar däremot rimligt att andra branscher kan få viss revansch när våra samhällen och vårt beteende successivt återgår till det som vi känner som det normala.

De flesta större bolag lämnade sin kvartalsrapport under juli månad. Holmen var ett undantag och rapporterade i augusti. Rörelseresultatet minskade med 6 procent, men var ändå runt 5 procent bättre än marknadens genomsnittliga förväntan. Förlusten inom Paper var visserligen större än väntat, men uppvägdes av positiv utveckling inom skog och förpackning. I samband med rapporten tillkännagavs även att Holmen träffat avtal om förvärv av Martinssons, en av de ledande aktörerna inom sågade och förädlade trävaror med en årskonsumtion av timmer motsvarande Holmens skörd i norra Sverige. Förvärvet väntas tillföra runt 100 mkr i resultat och knappt 2 mdrkr i omsättning. Holmen aviserade även att styrelsen kallar till extra bolagsstämma med anledning av lämnat förslag om utdelning med 3,50 kr per aktie efter att årsstämman i våras beslöt att inte dela ut. Då utdelningar normalt är en viktig faktor för aktieinvesteringar är beslutet välkommet för fonden. Vi hoppas att fler bolag följer efter.

Fonden ökade innehavet något i SCA under perioden. I slutet av augusti tillkännagav SCA att tillverkningen av grafiska papper i Ortviken avvecklas, samtidigt avser man öka produktionskapaciteten inom mekanisk massa. Även om beslutet kortsiktigt ger upphov till strukturkostnader och nedskrivningar ter det sig logiskt på längre sikt. SCA är en för liten aktör inom segmentet för att få tillräckliga skalfördelar. Därtill är framtidsutsikterna och efterfrågan för tryckpapper svårbedömda.

På obligationssidan har endast marginella kompletteringsköp genomförts. Fonden steg i augusti med 2,58 procent, vilket innebär att fonden nu är nära värdet vid ingången av året.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Volvo och ABB överraskar positivt
Carnegie Strategifond

Volvo och ABB överraskar positivt

Både aktie- och företagsobligationsmarknaderna fortsatte sin positiva utveckling i juli. Fonden steg också 3,7 procent. På aktiemarknaden förklaras den starka utvecklingen i huvudsak av stora uppgångar för ett fåtal aktier....

John Strömgren 4 augusti 2020
Äntligen återhämtning för företagsobligationer
Carnegie Strategifond

Äntligen återhämtning för företagsobligationer

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Månadssparande för framtida möjligheter
Carnegie Strategifond

Månadssparande för framtida möjligheter

John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond, vår äldsta fond som funnits med ända sedan 1988 och som också är vår mest populära fond att månadsspara i. Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är till...

Kristina Flintull 24 juni 2020