Stäng
Språk
Meny

”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”

Bäst utveckling under månaden hade ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure och Chrysalis. Dessa innehav är goda exempel på vilka bolag vi väljer bland de cirka 300 börsnoterade private equity-bolagen som finns globalt.  Vi föredrar bolag med långa och starka track-records. Samtidigt är vi värdeinvesterare så börsvärden i förhållande till underliggande värde är viktigt.

Onex, med säte i Toronto, har sedan starten 1984 genererat en årsavkastning på 27 procent före avgifter för avyttrade innehav. Det förvaltade kapitalet uppgår till 45 mdr USD, upp 37 procent på 12 månader, varav en betydande del är eget kapital. Övriga bland månadens bäst presterande innehav har också starka track-record och en bra mix av underliggande portföljbolag. Särskilt kan Investors stora innehav i EQT nämnas samt Klarna som är Chrysalis största innehav, vilka visat mycket höga värderingsuppgångar.

Det är hög aktivitet på marknaderna nu och våra innehav har bland annat varit aktiva med börsintroduktioner. Ett exempel är svenska Oatley där våra innehav Blackstone och Softbank finns med bland ägarna. Private equity-marknaden har sedan i höstas varit i balans efter att investeringarna dessförinnan dominerade kraftigt då pandemin gav möjligheter för bolagsköp till lägre priser.  Private equity-bolagen har nu åter växlat upp antalet avyttringar.  Vi har stor tilltro till våra innehavs förmåga att navigera under olika marknadsförhållanden. Samtidigt pågår fortlöpande det aktiva utvecklingsarbetet i underliggande portföljbolag med tillväxtsatsningar och lönsamhetsförbättringar.

I övrigt löper förvaltningen på enligt våra förväntningar. De innehav vi tror mest på och har högst allokering till har gått bättre än portföljen i stort under månaden och året, liksom vi redovisat under tidigare perioder. Bäst värdeutveckling i år har tyska Aurelius som är specialiserade på turn-arounds, föjlt av den japanska venture capital-investeraren JAFCO och de stora amerikanska fondbolagen Blackstone, KRR och Carlyle.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Amerikanska fondbolag i täten
Carnegie Listed Private Equity

Amerikanska fondbolag i täten

Bäst utveckling under augusti hade Compass, Pantheon och Chrysalis. Liksom tidigare ger publicerade rapporter och positiva nyheter utslag i höjda börskurser då marknaden får konkreta besked på god värdeutveckling, skriver...

Tom Berggren 3 september 2021
Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling
Carnegie Listed Private Equity

Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling

I juli avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,4 procent och har sedan årsskiftet gått upp +31,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Blackstone, HG Capital och Ares Management följt av...

Tom Berggren 10 augusti 2021
Digitalisering och tillväxt
Carnegie Listed Private Equity

Digitalisering och tillväxt

I juni avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,0 procent och har sedan årsskiftet gått upp +25,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Chrysalis, Ares Management, Apollo och Oakley Capital. De...

Tom Berggren 6 juli 2021