Stäng

”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”

Bäst utveckling under månaden hade ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure och Chrysalis. Dessa innehav är goda exempel på vilka bolag vi väljer bland de cirka 300 börsnoterade private equity-bolagen som finns globalt.  Vi föredrar bolag med långa och starka track-records. Samtidigt är vi värdeinvesterare så börsvärden i förhållande till underliggande värde är viktigt.

Onex, med säte i Toronto, har sedan starten 1984 genererat en årsavkastning på 27 procent före avgifter för avyttrade innehav. Det förvaltade kapitalet uppgår till 45 mdr USD, upp 37 procent på 12 månader, varav en betydande del är eget kapital. Övriga bland månadens bäst presterande innehav har också starka track-record och en bra mix av underliggande portföljbolag. Särskilt kan Investors stora innehav i EQT nämnas samt Klarna som är Chrysalis största innehav, vilka visat mycket höga värderingsuppgångar.

Det är hög aktivitet på marknaderna nu och våra innehav har bland annat varit aktiva med börsintroduktioner. Ett exempel är svenska Oatley där våra innehav Blackstone och Softbank finns med bland ägarna. Private equity-marknaden har sedan i höstas varit i balans efter att investeringarna dessförinnan dominerade kraftigt då pandemin gav möjligheter för bolagsköp till lägre priser.  Private equity-bolagen har nu åter växlat upp antalet avyttringar.  Vi har stor tilltro till våra innehavs förmåga att navigera under olika marknadsförhållanden. Samtidigt pågår fortlöpande det aktiva utvecklingsarbetet i underliggande portföljbolag med tillväxtsatsningar och lönsamhetsförbättringar.

I övrigt löper förvaltningen på enligt våra förväntningar. De innehav vi tror mest på och har högst allokering till har gått bättre än portföljen i stort under månaden och året, liksom vi redovisat under tidigare perioder. Bäst värdeutveckling i år har tyska Aurelius som är specialiserade på turn-arounds, föjlt av den japanska venture capital-investeraren JAFCO och de stora amerikanska fondbolagen Blackstone, KRR och Carlyle.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Så fungerar Private Equity – ”riskkapital”
Carnegie Listed Private Equity

Så fungerar Private Equity – ”riskkapital”

På senare år har det dykt upp aktiefonder som specialiserar sig på riskkapital, eller Private Equity. Tom Berggren, förvaltare av fonden Carnegie Listed Private Equity förklarar tillgångsslaget, hur riskkapital effektiviserar...

Tom Berggren 11 maj 2021
Bra utveckling för Berkshire Hathaway, JAFCO, Blackstone & Intermediate Capital
Carnegie Listed Private Equity

Bra utveckling för Berkshire Hathaway, JAFCO, Blackstone & Intermediate Capital

I april avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,7 procent och har sedan årsskiftet gått upp +19,8 procent. Bäst utveckling under månaden hade JAFCO (+17,3%), Intermediate Capital (+15,4%) och Blackstone (+15,2%)....

Tom Berggren 7 maj 2021
Aurelius, KKR och Compass rapporterar stark vinstutveckling
Carnegie Listed Private Equity

Aurelius, KKR och Compass rapporterar stark vinstutveckling

I mars avkastade Carnegie Listed Private Equity +6,1 procent och har sedan årsskiftet gått upp 15 procent. Bäst utveckling under månaden hade Aurelius (+42,3%), Onex (+14,7%) och Wendel (+12,5%). Även...

Tom Berggren 12 april 2021