Stäng

”Vi gillar det vi ser i Bergman & Beving”

Februari präglades som brukligt av helårsbokslut och Carnegie Micro Caps innehav avslutade 2018 på ett tillfredsställande sätt. Portföljens rapporter var så gott som genomgående av hög kvalitet. Fonden steg 7,6% i februari, skriver förvaltaren Viktor Henriksson.

Stillfront redovisade ett mycket bra fjärde kvartal både i termer av tillväxt som lönsamhet och belönades med en kursuppgång om 19% i februari. Bolaget fokuserar på strategispel vilka har mer lojala användare än de flesta andra spelkategorier. Bolagets rapporter för förra årets andra och tredje kvartal levde inte riktigt upp till förväntningarna. Stillfront refererade då till den varma och soliga sommaren i Europa som gjorde att kunderna hellre låg på stranden än spelade dataspel. När nu det fjärde kvartalet såg bra ut ter sig den förklaringen mer trovärdig vilket gör att en uppvärdering drivs av såväl högre vinstprognoser samt en sänkt riskpremie. Vi tror på ett bra 2019 och gör bedömningen att aktien fortsatt är attraktivt värderad såväl relativt spelsektorn som i absoluta tal. Vi ökade vårt innehav i februari.

Bergman & Beving fortsätter sin omstöpning och redovisar en fortsatt lönsamhetsförbättring. Vi gör bedömningen att marginalförbättringen kommer att fortsätta och finner värderingen som attraktiv. Noterbart är att huvudägaren Anders Börjesson och Tisenhult-gruppen kraftigt ökar sitt ägande samtidigt som man lämnar Momentum Group. Dessa två bolag var ju tidigare ett och samma bolag. Vi har ett stort förtroende för huvudägaren som tidigare skapat stora värden i bl.a. Lagercrantz, Addtech och Addlife. Intressant är också hur en av gruppens starka män, Johan Sjö, blir ny ordförande i Bergman & Beving. Vi gillar det vi ser. Aktien steg med 16%.

♦Carnegie Micro Cap ingår i Select-familjen. För att investera i fonden krävs ett större kapital, samt att du har fondkonto eller ISK hos oss på Carnegie Fonder. Select finns alltså inte tillgängliga hos till exempel nätmäklarna.

Proact redovisade en stark avslutning på 2018. Det har varit ett händelserikt år för bolaget. Stora förändringar har ägt rum på ägarsidan, då bl.a. riskkapitalisten Triton kommit in som ny storägare. Verksamheten utvecklas, sakta men säkert, i rätt riktning. Det är inga sjumilakliv det handlar om, men gradvis förbättras såväl tillväxt som lönsamhet. Andelen tjänster högre upp i värdekedjan ökar. Värderingen är låg och vi tror på en fortsatt god utveckling för bolaget. Aktien steg med 19% i februari.

I februari avyttrades den sista delen av innehavet i byggbolaget Serneke. Vi tycker verkligen om entreprenören och huvudägaren Ola Serneke. Han har en enorm drivkraft och har på kort tid skapat ett byggbolag som utmanar de etablerade jättarna. Det senaste året har bolaget gjort ett par vägval vi inte finner helt och hållet väl valda. Vidare ser vi potentialen i Karlstadsprojektet men konstaterar samtidigt att det är förknippat med en viss risk.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Framgångsrik börsintroduktionen av Thunderful Group
Carnegie Micro Cap

Framgångsrik börsintroduktionen av Thunderful Group

Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång om 1,3 procent i december, småbolagsindex utvecklades starkare med en uppgång om 5,1 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 14,3 procent. Fonden deltog i...

Viktor Henriksson 7 januari 2021
Därför ökar vi i EG7
Carnegie Micro Cap

Därför ökar vi i EG7

Stockholmsbörsen utvecklades mycket starkt med en uppgång om 11,4 procent i november, småbolagsindex utvecklades nästan lika starkt med en uppgång om 11,3 procent.  Carnegie Micro Cap ökade med 10,4 procent....

Viktor Henriksson 3 december 2020
”Bolaget är välskött med en god organisk tillväxt och lönsamhet i toppklass”
Carnegie Micro Cap

”Bolaget är välskött med en god organisk tillväxt och lönsamhet i toppklass”

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Micro Cap minskade med 4,0 procent. Efter en längre tids optimism tog...

Viktor Henriksson 5 november 2020