Stäng
Språk
Meny

”Vi kommer att åstadkomma förändring”

Innovativa och hållbara lösningar har en strukturell medvind, vilket ger stora möjligheter för investerare. Det säger Anna Strömberg, hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder och förvaltare av artikel 9-fonden Carnegie All Cap.

Anna Strömberg

Carnegie All Cap är en Sverigefond som är både Svanenmärkt och en artikel 9-fond enligt EU:s SFDR-förordning. Det innebär att fonden har hållbara investeringar som mål. Fondens innehav är därför invalda men avseende på bolagets bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål och positiva finansiella aspekter till följd därav.

Börsen är stark och sedan årsskiftet har Carnegie All Cap stigit 22 procent. Vad ligger bakom optimismen?

”Det har funnits många anledningar till att vara positiv; vaccineringen har kommit igång, restriktioner har tagits bort och världen öppnar samtidigt som de enorma stödpaketen ligger kvar. Såväl professionella investerare som privatpersoner har en fortsatt hög vilja att investera i aktiemarknaden och flödena har också varit stödjande för en börsuppgång.”

Vilka bolag har lyft Carnegie All Cap?

”De starkaste bidragen under första halvåret har kommit från investeringarna i Getinge, Nibe och Atlas Copco. Getinges försäljning har gynnats dels av en fortsatt hög försäljning av ventilatorer i kölvattnet av pandemin samtidigt som sjukhusen nu börjar arbeta av sin vårdskuld vilket gynnat bolagets affärer inom andra affärsområden. Även Nibe har gått starkt och bolaget har levererat god försäljningstillväxt i både Norden och Europa. Tillväxten drivs av nya initiativ och investeringar i hållbar uppvärmning och ventilation men har också en stark tillväxt genom att gamla pumpar byts ut till nya moderna.”

Carnegie all Cap är en så kallad artikel 9-fond, enligt EU:s regelverk. Vad innebär det?

”Artikel 9, eller mörkgrön som man också säger, innebär att vi har formaliserat hållbara investeringar som en målsättning för fonden. Där skiljer sig fonden från mer vanliga artikel 8-fonder, som främjar miljörelaterade frågor men inte har dem som ett mål i sig.”

Och vad innebär hållbara investeringar?

”Hållbara investeringar för oss är bolag vars produkter och tjänster bidrar positivt till FN:s agenda 2030. Det är vår tro att vi bara är i början på en våg av hållbara investeringar för att uppnå de globalt uppställda målen. Detta kommer att gynna bolag med rätt produkter och tjänster.”

Vilka möjligheter ser du för oss som investerar i fonden?

”Min utgångspunkt som förvaltare är att vi befinner oss i början av en mångårig omställningstrend där vi ska minska på utsläpp av växthusgaser och koldioxid, spara på resurser genom att återanvända och återvinna i högre grad samtidigt som befolkningen växer och vi flyttar in i städerna i allt högre grad. Detta är policydrivet, reglerat och i allra högsta grad globalt och synkroniserat, vilket också bådar gott för att vi kommer att åstadkomma förändring.”

Vilka trender och bolag investerar fonden i?

”Elektrifiering och förnyelsebar energi är i fokus för agenda 2030 och en viktig hörnpelare för att minska utsläppen. Arise, OX2 och ABB är investeringar som står bakom denna trend. Ett annat av FN:s mål är ökad energieffektivitet där bland annat fastigheter är i fokus. EU vill verka för att fastighetsbeståndet moderniseras och renoveras för att minska energisvinnet vilket görs genom investeringar i exempelvis effektiv uppvärmning och ventilation. Nibe, Systemair och Lindab är alla exempel på bolag som står att gynnas av en ökad renoveringstakt.”

Avslutningsvis – varför ska man investera i Carnegie All Cap?

”Innovativa och hållbara lösningar kommer att åtnjuta en lång period av strukturell medvind. Kortsiktigt får man ha respekt för att börsen tagit ut mycket positivt men övertid tro vi att denna trend kommer att visa fortsatt styrka.”

 

En fond för dig som vill investera extra hållbart

  • Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB.
  • En så kallad Artikel 9-fond, vilket innebär att fonden har hållbara investeringar som mål. Investerar i bolag med produkter, tjänster och lösningar för ett mer hållbart samhälle.
  • En så kallad ”all cap-fond” som investerar i svenska bolag, stora som små.
  • Inte bara miljöhänsyn. Genom verktyget CF THOR analyserar förvaltarna också sociala frågor och företagens affärsetik.

 

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. En så kallad...

Mer info
Köp fond