Stäng
Språk
Meny

Vi köper brasilianska Itau

Mars bjöd på uppgångar i spåren av att många stora ekonomier planerar stimulerande åtgärder. Det skriver Carnegie Emerging Markets förvaltare Mona Stenmark i en månadskommentar.

Att råvarupriserna har stabiliserats har sin grund i att dollarn försvagats samt positiva signaler från Kina. Latinamerika korrelerar starkt med råvaror och är också den region som gått starkast i mars och Brasilien den börs som gått starkast hittills i år tack vare förhoppningar om ett nytt politiskt styre.

Även Asien hade en bra månad och alla börser slutade på plus. Det återstår att se hur länge det positiva sentimentet håller i sig. För att få en mer uthållig uppgång krävs att många länder kommer tillrätta med sina strukturproblem för att skapa vinster samt att vi kan se vinsttillväxt för bolagen.

Innehavet i kinesiska apoteksbolaget Universal Health har avvecklats. Efter en kollaps i aktiekursen i januari, då huvudägaren sålde en stor del av sitt innehav till ett underpris, drar vi nu slutsatsen att det saknas katalysator för kursuppgång i en nära framtid. Även ryska betaltjänstföretaget Qiwi har sålts på grund av osäkerheten kring utvecklingen i den ryska ekonomin.

Nya innehav under månaden är brasilianska Itau, colombianska Grupo Nutresa samt kinesiska COLI. Banken Itau, som tidigare funnits i fonden, kommer att gynnas genom en förhoppningsvis positiv utveckling i Brasilien. Under landets pågående kris har aktiekursen kommit ner till låga nivåer. Livsmedelsproducenten Grupo Nutresa är en ledande aktör i hela Latinamerika.

Aktiekursen har varit nedpressad genom osäkerheten kring Colombias ekonomi och detta har skapat ett bra köptillfälle. I Kina har stimulansåtgärder gynnat lägenhetssektorn och det lågt värderade fastighetsbolaget COLI är med sin ledande marknadsposition och goda finansiella ställning ett av de bolag som gynnas av utvecklingen.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016