Stäng
Språk
Meny

Vi ökar i Atrium Ljungberg efter aktiefall

Så länge coronaviruset primärt höll sig i Kina tog värdepappersmarknaderna smittspridningen med ro, men efter att viruset fått fäste i norra Italien har effekterna varit desto större. Aktiemarknaderna har fallit brett utan någon större precision, räntorna har fallit och kreditspreadarna har vidgats i någon mån.

För fondens del kom nedgången att stanna på 6,71 procent i februari, vilket innebär -4,99 procent sedan årsskiftet. Även om nedgången på aktiemarknaden nu kan upplevas som dramatisk måste det ställas i perspektivet att fonden stigit med 12,11 procent under den senaste 12-månadersperioden.

John Strömgren, Carnegie Strategifond.

Det faktum att viruset har spridits till Europa gör att nordisk industri med säkerhet kommer att påverkas negativt i det korta perspektivet. Viss konsumtion och produktion blir inte av för gott, men annan skjuts bara på framtiden.

Detta tillsammans med förväntade penning- och finanspolitiska stimulanser talar för relativt snabb och kraftig återhämtning när läget stabiliserats. Fonden har därför inte heller gjort några större taktiska omdispositioner avseende risknivån. Aktievikten är knappt 60 procent.

Det förefaller rimligt även beaktat nedanstående observationer. Räntemarknadens beteende förefaller också tro att effekterna främst är kortsiktiga.

Kreditspreadarna har heller inte vidgats i lika stor utsträckning som när riskaversionen blivit påtaglig vid andra tillfällen de senaste åren. Aktiebörsen i Shanghai har klarat sig bättre i år än det svenska branschindexet SIX Industrials. Även råvaruindexet CRX har klarat sig bättre än svenska industribolagsaktier.

Fonden har i februari gjort några förändringar i portföljen som är värda att kommentera. Då AtriumLjungberg-aktien föll stort efter bokslutsrapporten passade fonden på att öka innehavet. Delårsrapporter i bolag av förvaltningskaraktär (till exempel fastighet, skog och kraft) bör rimligen inte föranleda någon större reaktion i endera riktning då intäkter och kostnader är relativt förutsägbara, snarare är det ändrade avkastningskrav som påverkar.

Rapporten för Lifco nådde inte riktigt upp till marknadens förväntningar, men reaktionen skall ställas emot aktiens starka utveckling under månaderna inför rapporten. Då fonden hade minskat innehavet något inför rapporten passade vi på att åter köpa aktien efter den negativa kursreaktionen.

Innehavet i Industrivärden avyttrades efter god uppgång och reducerad rabatt, bl.a för att finansiera köp av ovan nämnda aktier. Sedan fonden investerade i Sampo-aktien i slutet av 2018 har avkastningen varit god om än inte i nivå med börsindex. Däremot har utvecklingen överträffat de svenska bankerna med en synbart stabilare avkastning. Med nuvarande värdering finns det dock intressantare alternativ.

På obligationssidan har vi investerat i Akelius som hämtade in nytt kapital via en hybridobligation, nytt namn i form av fastighetsbolaget Niam och ökat innehavet i Heimstaden. Vi har även på marginalen minskat vårt innehav i Hurtigruten efter god utveckling efter emissionen.

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Investor: en av de större bidragsgivarna till fondens positiva utveckling

Risktillgångar utvecklades starkt i juni. På aktiesidan gick såväl IT- som energibolag bra. De sistnämnda gynnades av ett stigande oljepris. Långräntorna sjönk något och kreditspreadarna krympte ytterligare till nivåer som...

John Strömgren 5 juli 2021
Kinnevikaktien stabiliserades och vände upp
Carnegie Strategifond

Kinnevikaktien stabiliserades och vände upp

Fondens uppgång fortsatte i maj. De förväntningar som drivit marknaderna de senaste månaderna börjar nu synas tydligt i verkligheten. Smittspridningen går ned, vaccineringen har åtminstone i västvärlden fått fart, såväl...

John Strömgren 3 juni 2021
Tre av fyra svenska börsnoterade bolag slog analytikernas förväntningar

Tre av fyra svenska börsnoterade bolag slog analytikernas förväntningar

Makroekonomisk data, såväl bakåt- som framåtblickande, har under de senaste månaderna pekat på en betydligt högre ekonomisk aktivitet i världen än vad som tidigare förväntades. Visserligen krympte BNP inom EU...

John Strömgren 5 maj 2021