Stäng
Språk
Meny

Vi ökar i Atrium Ljungberg efter aktiefall

Så länge coronaviruset primärt höll sig i Kina tog värdepappersmarknaderna smittspridningen med ro, men efter att viruset fått fäste i norra Italien har effekterna varit desto större. Aktiemarknaderna har fallit brett utan någon större precision, räntorna har fallit och kreditspreadarna har vidgats i någon mån.

För fondens del kom nedgången att stanna på 6,71 procent i februari, vilket innebär -4,99 procent sedan årsskiftet. Även om nedgången på aktiemarknaden nu kan upplevas som dramatisk måste det ställas i perspektivet att fonden stigit med 12,11 procent under den senaste 12-månadersperioden.

John Strömgren, Carnegie Strategifond.

Det faktum att viruset har spridits till Europa gör att nordisk industri med säkerhet kommer att påverkas negativt i det korta perspektivet. Viss konsumtion och produktion blir inte av för gott, men annan skjuts bara på framtiden.

Detta tillsammans med förväntade penning- och finanspolitiska stimulanser talar för relativt snabb och kraftig återhämtning när läget stabiliserats. Fonden har därför inte heller gjort några större taktiska omdispositioner avseende risknivån. Aktievikten är knappt 60 procent.

Det förefaller rimligt även beaktat nedanstående observationer. Räntemarknadens beteende förefaller också tro att effekterna främst är kortsiktiga.

Kreditspreadarna har heller inte vidgats i lika stor utsträckning som när riskaversionen blivit påtaglig vid andra tillfällen de senaste åren. Aktiebörsen i Shanghai har klarat sig bättre i år än det svenska branschindexet SIX Industrials. Även råvaruindexet CRX har klarat sig bättre än svenska industribolagsaktier.

Fonden har i februari gjort några förändringar i portföljen som är värda att kommentera. Då AtriumLjungberg-aktien föll stort efter bokslutsrapporten passade fonden på att öka innehavet. Delårsrapporter i bolag av förvaltningskaraktär (till exempel fastighet, skog och kraft) bör rimligen inte föranleda någon större reaktion i endera riktning då intäkter och kostnader är relativt förutsägbara, snarare är det ändrade avkastningskrav som påverkar.

Rapporten för Lifco nådde inte riktigt upp till marknadens förväntningar, men reaktionen skall ställas emot aktiens starka utveckling under månaderna inför rapporten. Då fonden hade minskat innehavet något inför rapporten passade vi på att åter köpa aktien efter den negativa kursreaktionen.

Innehavet i Industrivärden avyttrades efter god uppgång och reducerad rabatt, bl.a för att finansiera köp av ovan nämnda aktier. Sedan fonden investerade i Sampo-aktien i slutet av 2018 har avkastningen varit god om än inte i nivå med börsindex. Däremot har utvecklingen överträffat de svenska bankerna med en synbart stabilare avkastning. Med nuvarande värdering finns det dock intressantare alternativ.

På obligationssidan har vi investerat i Akelius som hämtade in nytt kapital via en hybridobligation, nytt namn i form av fastighetsbolaget Niam och ökat innehavet i Heimstaden. Vi har även på marginalen minskat vårt innehav i Hurtigruten efter god utveckling efter emissionen.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Återhämtning på företagsobligationsmarknaden äntligen igång
Carnegie Strategifond

Återhämtning på företagsobligationsmarknaden äntligen igång

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Månadssparande för framtida möjligheter
Carnegie Strategifond

Månadssparande för framtida möjligheter

John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond, vår äldsta fond som funnits med ända sedan 1988 och som också är vår mest populära fond att månadsspara i. Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är till...

Kristina Flintull 24 juni 2020
”Stor kassa skapar möjligheter”
Carnegie Strategifond

”Stor kassa skapar möjligheter”

Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är något av en favoritfond för många pensionssparare. Blandningen mellan aktier med bra utdelning och företagsobligationer med bra ränta har lagt grunden för en trygg, långsiktig avkastning....

Erik Amcoff 22 juni 2020