Stäng
Språk
Meny

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men under de sista dagarna på månaden återvände köparna och börsen stängde strax över nollstrecket.

Fed och världens centralbanker har definitivt bestämt sig för att inflationen ska bekämpas. Den amerikanska inflationen har kommit ner något från höga nivåer. Kärninflationen, mätt som PCE, landade på 4,9 procent för april (en nedgång från 5,2 procent månaden innan). Om kärninflationen fortsätter att sjunka skruvar marknaden troligtvis ner sina förväntningar på räntehöjningar och dess takt.

Industri-PMI som vanligtvis ses som en viktig konjunkturindikator har kommit ner men befinner sig för de flesta marknader en bra bit över 50-nivån. Den amerikanska PMI-siffran för industrin steg överraskande till 56,1 i maj (jämfört med 55,4 i april). Även Sveriges inköpschefsindex för industrin visade styrka och ökade till 55,2 i maj, från föregående månads utfall på 55.

Nu har vi sannolikt två räntehöjningar med 50 punkter från FED framför oss (15 juni och 27 juli). I mitten av juli kommer företagens Q2-rapportering igång. Det råder en hel del osäkerhet men förhoppningsvis kommer bilden att klarna något under sommaren. I sökandet efter signaler som stödjer en eventuell mjuklandning i ekonomin kommer makroutfallet att få en stor vikt de närmsta månaderna.

En inflationsoro kan lätt övergå till en tillväxtoro, då centralbankerna riskerar att agera för snabbt och för åtstramande. Mycket talar för att inflationen mildras, även om den absoluta nivån naturligtvis kommer att vara högre än de senaste åren. Den ekonomiska tillväxten bromsar in, realräntorna stiger och Fed genomför räntehöjningar. Den miljön gynnar värdebolag, företag med starka balansräkningar, hög direktavkastning och marknadsledare som kan genomföra prishöjningar. Vi har under månaden ökat vikten i Carnegie Global Quality Companies (GQC). De kvalitetsbolag som ingår i GQC har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas väl i detta investeringsklimat.

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Vi ser tydliga tecken på inbromsning i ekonomin

Vi ser tydliga tecken på inbromsning i ekonomin

Det har varit en händelserik sommar och vi har upplevt stora svängningar på världens aktiemarknader. Utöver ränte- och inflationsoro har även energipriserna kommit i fokus. Priserna på naturgas fördubblades under...

Magnus Gustafsson 6 september 2022
Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022