Stäng

Vi ökar i Husqvarna och Nibe

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,50 procent vid sitt möte i slutet av april. Därutöver tror Riksbanken nu på en höjning först mot slutet av 2018 vilket är en förskjutning jämfört ned tidigare kommunikation.

Den tidigare prognosen har talat om att en höjning väntas under andra halvåret 2018. Även den nya kommunikationen kan bli en utmaning att efterleva om det skulle innebära att Riksbanken måste agera före  Europeiska Centralbanken. Bland marknadsaktörer kommer nu prognoser om att en höjning av reporäntan kan dröja till 2019.

Stibor låg i princip oförändrad under månaden och stängde på -0,36 procent. Det var relativt små rörelser i segmentet för Investment Grade-krediter och Carnegie Likviditetsfond avslutade april på samma nivå som föregående månad. Stadskuldväxlar backade samtidigt med 0,07 procent.

Vi har varit relativt aktiva under månaden, främst i andrahandsmarknaden, men vi deltog även i en primärtransaktion i Islandsbanki som gjorde en något större emission i svenska kronor. Vi sålde samtidigt av i en av deras kortare obligationer och ökade på så vis inte vår isländska exponering även om vi med lite längre kreditduration nu får bättre betalt. Emissionen gjordes med rörlig ränta vilket gör att vi har oförändrad ränteduration.

I andrahandsmarknaden ökade vi en del inom olika segment. Bland traditionella företagsobligationer ökade vi bland annat i investmentbolaget Latour, verkstadsbolaget Husqvarna samt en mindre post i Nibe som tillverkar värmepumpar. Vi köpte även en obligation emitterad av bostadsbolaget Framtiden som ägs av Göteborgs Stad. Utöver ägarbilden har bolaget mycket låg belåning relativt beståndet och kreditbetyget AA- från S&P.

Därutöver ökade vi en del inom finans genom obligationer utgivna av Danske Bank och Sparbanken Skåne samt för att balansera portföljen och även bidra med hög likviditet ökade vi även en del i bostadsobligationer utgivna av Stadshypotek och danska Nykredit.

Carnegie Likviditetsfonds portfölj har en låg kredit- och ränterisk och består av obligationer som ger exponering mot stat, kommun, bank, bostad och stabila företag i Norden.

Fler artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Återvinningsbolaget Tomra tar plats
Carnegie Likviditetsfond

Återvinningsbolaget Tomra tar plats

Svenska marknadsräntorna rörde sig fortsatt högre under november månad. Gällande Riksbanken är marknaden nu helt inställd på att vi får en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 3 december 2019
Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019