Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Vi ökar i Vasakronan

Riksbanken höjde räntan ännu en gång vid mötet i slutet av juni och i samband med justeringen på 0,25 procent meddelade de samtidigt att minst en höjning till är att vänta under året. Innan dess hade Europeiska Centralbanken höjt sin ränta och även om amerikanska FED inte höjde vid junimötet var budskapet att fler höjningar kan komma under andra halvåret.

För Riksbanken är det nu långt till nästa möte som inträffar först i slutet av september. Under senaste året har det vid de tillfällen det varit lite längre pauser mellan direktionens möten ibland spekulerats i om de kan komma att agera utanför den ordinarie kalendern. Det är dock tveksamt om det blir så denna gång. Riksbanken bör närma sig slutet av höjningscykeln och vill nog inte skapa turbulens med att agera utanför ramarna.

I portföljen har vi fortsatt addera i förhållandevis defensiva namn. Vi hade ett förfall i investmentbolaget Latour och där köpte vi i stället en del i andrahandsmarknaden fördelat mellan förfall 2024 och 2026. Inom fastigheter ökade vi i Vasakronan som är ett bra exempel på den typ av fastighetsbolag som vi är bekväma att ha exponering mot. De har relativt låg skuldsättning och en förhållandevis god ränteteckningsgrad. Bolaget har långtgående ambitioner på hållbarhetsområdet och det som ytterligare bidrar till att detta är en emittent för Likviditetsfonden är den stabila ägarbilden i form av första, andra, tredje och fjärde AP-fonden. I samma sektor minskade vi i Rikshem som precis som Vasakronan har A- i kreditbetyg men har mer ansträngda nyckeltal.

Inom bank köpte vi seniora obligationer utgivna av SEB. Här tog vi en större post i den emission som genomfördes tidigare under våren och som vi nämnt i tidigare månadsbrev. Nu fyllde vi på lite i andrahandsmarknaden. Nuvarande kupong är 4,459 men då obligationen har rörlig ränta och kupongen ändras var tredje månad kan vi vänta oss en högre kupong när den ställs om i augusti. Stibor har fortsatt upp i takt med högre ränta från Riksbanken. Inom stat och kommun har vi även ökat exponering mot såväl Lund som Göteborg Stad.

Carnegie Likviditetsfond har genom sin exponering mot stat och kommun, säkerställda bostadsobligationer, seniora bankobligationer samt företagsobligationer inom Investment Grade en försiktig profil. Fonden håller en låg ränterisk i portföljen.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.