Stäng
Språk
Meny

Vi ser tydliga tecken på inbromsning i ekonomin

Det har varit en händelserik sommar och vi har upplevt stora svängningar på världens aktiemarknader. Utöver ränte- och inflationsoro har även energipriserna kommit i fokus. Priserna på naturgas fördubblades under sommaren och det blir inte bättre av att Ryssland stoppar gasleveranserna till Europa via Nord Stream på obestämd tid. Vi ser tydliga tecken på inbromsning i ekonomin.

Kinas roll som tillväxtmotor för den globala ekonomin är nog historia. De uppvisar ingen större tillväxt och de lider dessutom av strukturella problem inom fastighetssektorn. Kina betalar ett högt pris för sin nolltolerans mot Covid-19 då de genomför frekventa nedstängningar som slår hårt mot deras ekonomi. Konflikten med Taiwan har trappats upp och relationen med USA har försämrats. Det saknas verkligen inte geopolitiska faktorer som kan få stor påverkan på den globala ekonomin i närtid.

Många av världens aktiemarknader uppvisade en svag utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) sjönk med 4 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 4 procent i lokal valuta. Den amerikanska dollarn fortsätter dock att visa styrka och stärktes med ca 5 procent mot den svenska kronan under månaden. I SEK stängde därmed nämnda index svagt upp för den aktuella perioden.
Den amerikanska inflationstakten noterades på 8,5 procent i juli, vilket är en minskning mot månaden innan och lägre än vad analytikerna hade förväntat sig. Den höga inflationen är fortsatt ett orosmoment. I slutet av juli höjde Fed styrräntan med 75 punkter till intervallet 2,25-2,5 procent. Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell har flaggat för att fler stora räntehöjningar kan genomföras för att bekämpa inflationen. Federal Reserves hökaktiga tonläge gör att mycket talar för ännu en trippelhöjning i september.

Ekonomin saktar in och världens centralbanker fortsätter att höja räntan. Vi befinner oss i ett besvärligt läge där inflationens höga och allt mer varaktiga nivå har etsat sig fast. Inverterade räntekurvor ger en klassik recessionssignal, men positivt är alltjämt den starka arbetsmarknaden. Vi har en neutral syn på aktier som tillgångsslag i vår taktiska allokering, men blir allt mer positiva till krediter, där vi ser attraktiva nivåer både för Investment Grade och High Yield.

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022