Stäng
Språk
Meny

Vi summerar ett rekordstarkt 2021

Vi summerar ett rekordstarkt 2021 där fonden stigit med över 13% och ohotat toppar sin Morningstarkategori. Sedan starten 2017 har fonden genererat över 6% per år i genomsnittlig avkastning vilket även det är en ohotad förstaplats.

Efter en intensiv emissionshöst kom december att spelas i en något mer avvaktande ton. Lägre primärmarknadsaktivitet kombinerat med nyheter om omikron präglade initialt riskaptiten enligt konstens alla regler. När rapporter om att mutationens effekter tydde på en mildare variant kom riskaptiten tillbaka. Globala börser har fortsatt i rekordtakt, globala kreditmarginaler har gått ihop och marknadsräntorna handlats sidledes.

Några bolag har varit aktiva in i det sista och återigen hamnar Azerion i blickfånget. Bolaget annonserade uppköp via SPAC och i samband med transaktionen tillförs bolaget EUR 300 miljoner, att jämföra med totala skulder på 200 miljoner, vilket innebär att bolaget efter affären har en nettokassa, aktiemarknaden värderar bolaget till 22x rörelseresultatet och trots det ger obligationerna närmare 6%. På samma tema annonserade Yrkesakademin förvärv av marknadsledaren inom matchningstjänster och i samband med detta refinansierade sin utestående obligation med en ny hållbarhetslänkad. Genom det kompletterande förvärvet skapas en ledande aktör både inom matchningstjänster och praktisk utbildning vilket kommer att vara ett stort fokusområde de närmaste åren i spåren av covid och behovet av arbetsmarknadstjänster. Vid återlösen betalade bolaget en premie om 3% och vi kunde därtill rulla vår exponering på fortsatt attraktiva villkor.

Den förhöjda volatiliteten orsakat av nya virusvarianter och efterföljande åtgärder gör att en något högre kassabalans kommer väl till hands samtidigt som vi tillåts vara selektiva. Vi ser fortsatt positivt på nordisk kreditmarknad och är på kort- och medellång sikt optimistiska om att kunna skapa en viss överavkastning från bolagsspecifika faktorer utöver löpande kuponger, för att på längre sikt ha en förväntansbild mer i linje med underliggande förräntningstakt i portföljen.

Vi i förvaltningsteamet tackar för förtroendet och ser förhoppningsfullt fram emot nästa år!

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022