Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Spin-Off

Viaplay underlevererar

Rapportsäsongen startade under månaden. Två av fondens största innehav, Sandvik, och Ratos levererade stabila rapporter. Orderingången i Sandvik höll upp väl, där industrikundernas efterfrågan fortfarande ser ut att hålla. Noterbart är det fler verkstadsbolag som ännu inte märkt av något tecken på en annalkande lågkonjunktur. Ratos levererade ett stabilt kvartal och öppnade precis som vi hoppats upp för strukturaffärer, där tex en börsnotering av Aibel fortsatt ligger i korten.

En sämre rapport levererade Viaplay. Det fanns en hög förväntning på abonnentstillväxt i Norden (till följd av intresset för Premier League i Norge) som inte möttes. Samtidigt reviderades guidance för helåret ned, vilken implicit ger ett klart svagare fjärde kvartal än väntat. Den nordiska businessen tappar marginal, förmodligen till viss del på grund av kostnader för Premier League rättigheter i Norge som inte vägts upp av tillräckligt många nya prenumeranter och en generellt svagare annonsmarknad. Från första kvartalet nästa år kommer prishöjningar i Sverige men det är under en period med i övrigt svagt konsumentsentiment, vilket totalt sett skapar en oro för kommande två kvartal.

Vi kan räkna hem en hög avkastning i Viaplay utan att göra några aggressiva antaganden på tillväxt i vare sig prenumeranter eller pris. Hittills har bolaget dessutom märkt av mindre churn än vanligt, även om vi utgår från att det blir svårare kommande kvartal. Vi tror inte att ett svagt fjärde kvartal förstör det långsiktiga caset, men noterar att riskerna ökat. Även med våra försiktiga estimat får vi 7x EV/EBIT 2025, och är våra estimat långt under bolagets målsättning.


Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.