Stäng
Språk
Meny

Vietnam – det nya Kina

Vietnam har börjat komma i kapp sina grannländer och har gått från ren planekonomi till dagens marknadsekonomi. Hur har det påverkat landet och vilka möjligheter finns? Gunnar Påhlson som förvaltar Carneige Asia, besökte Vietnam förra veckan. Här kommer en första rapport.

För tio år sedan besökte jag Vietnam och Ho Chi Minh City i några dagar. Den franska kolonialarkitekturen dominerade då fortfarande staden. Bebyggelsen var låg och inga nya skyskrapor med glasfasader hade ännu byggts. Ekonomin befann sig i starten av sin utveckling och det totala börsvärdet var då endast 4 miljarder dollar.

Mycket har förändrats

Nu är det dags för ett återbesök. Jag ägnar en vecka åt att besöka företag i både Hanoi och Ho Chi Minh City. Mycket har förändrats på tio år. Vietnams ekonomi växer med knappt 7 procent per år. Både försäljningen av fastigheter och bilar växer med tvåsiffriga tal varje år. Banksystemet har återhämtat sig efter några år med strukturellt höga kreditförluster efter den globala finanskrisen 2008. Räntorna har kommit ned de sista åren och utlåningen har återigen tagit fart. Det syns också i stadsbilden. Centrala delen av staden har genomgått rätt stora förändringar. Nya kontorsfastigheter och shoppingmalls har vuxit upp. Marknaden för bostäder växer kraftigt, delvis pådrivet av att det nu går att få banklån till bostadsköp. Tidigare gjordes dessa affärer upp kontant.

Vietnam är ett av de länder i Sydostasien som är den största vinnaren på utvecklingen i Kina. När Kinas tillväxttakt bromsar in och när tillverkning av konsumentvaror blivit allt för dyr i Kina på grund av det stigande löneläget, gynnas Vietnam när produktionen flyttas dit. Nya fabriker etableras i stora industriparker utanför Ho Chi Minh City, vilket skapar nya arbetstillfällen och bidrar till att köpkraften ökar hos den växande medelklassen. Av Vietnams befolkning på 93 miljoner människor är hälften under 30 år gamla. Snittåldern är bara 24 år. Ungefär 15 miljoner människor anses tillhöra medelklassen. Denna grupp växer dock snabbt och den unga befolkningens konsumtionstrender förändras därmed i rask takt.

När jag anländer i Ho Chi Minh på söndag kvällen, blir jag efter en snabb incheckning på hotellet inbjuden till en privat middag. Värden, Dr. Rafi Kot, visar sig vara en man med ursprung i Israel men som har bott i Vietnam sedan 1988 och därför har fått vara med om landets utveckling från ren planekonomi till dagens ekonomi med marknadsekonomiska inslag. Han har byggt upp en verksamhet med privata sjukhus och berättar om alla hinder och svårigheter som finns i landet för privata företagare.

Även om marknadsekonomi har införts till viss del så är det fortfarande kommunistpartiet som håller landet och ekonomin i ett fast grepp. Middagen blir inte mindre intressant när det visar sig att den gode doktorn är livläkare åt både partiets ledning och åt landets premiärminister.

Bakgrund från USA och Kanada

Dagen efter flyger jag till Hanoi för att besöka ett antal företag. Hanoi påminner mer om de städer i Kinas inland som jag har besökt tidigare. Klimatet är helt annat jämfört med Ho Chi Minh. Ett lätt duggregn faller och temperaturen är bara 15 grader. Staden ger ett grått och lite smutsigt intryck. Här har den gamla bebyggelsen behållits. Hanoi är centrum för Vietnams regering och statsadministration. Många statliga verk och statsägda företag har sina huvudkontor här. Vi besöker ett företag som tillverkar stål till byggindustrin, en statligt ägd bank, ett fastighetsbolag och ett företag verksamma inom It service och bredbandsnät. Något som slår mig är att kvaliteten på företagen är mycket ojämn. De statligt ägda bolagen har en föråldrad struktur med mycket mindre fokus på lönsamhet. De privata bolagen är betydligt mer intressanta att investera i. Påfallande ofta är det unga vietnamesiska entreprenörer med en bakgrund från USA och Kanada som återvänder med utbildning och kapital i bagaget för att etablera en ny verksamhet i Vietnam.

Vi träffar FPT Corporation ett bolag som erbjuder IT-service till en kostnad som är lägre än i Indien. Försäljningen växer med över 30 procent per år samt med god lönsamhet. Man driver utbildning av IT-ingenjörer i egen regi vilket tryggar försörjningen av kompetens. Företaget erbjuder också internetaccess via bredband till hushåll och företag. Det pågår en snabb utbyggnad av fibernätverk i Vietnam vilket gynnar företagets verksamhet. Penetrationen ökar snabbt och antalet abonnenter stiger med 25 procent per år. Man säljer även mobiltelefoner. Smarta mobiltelefoner står för merparten av försäljningen. Penetrationen av smartphones i Vietnam ligger ännu bara på 30 procent.

Jag besöker också Vingroup som vi har investerat i. Vingroup är ett fastighetsbolag med intressen i bostadsbyggnation, kontorsfastigheter, affärscentrum, supermarkets, hotell, skolor och sjukhus. Kort sagt man bygger upp helt nya kompletta stadsdelar med allt från bostäder till arbetsplatser och utbud av service och handel. Försäljningen av nya bostäder står för 80 procent av vinsten. Målsättningen är att över de närmaste fem åren skapa en affärsmodell där återkommande intäkter från kontor och shoppingmalls utgör 50 procent av omsättningen. Idag har man 22 shoppingmalls med 1 miljon kvadratmeter i yta, 50 supermarkets, 500 närbutiker och 120 elektronikaffärer. Av ytorna i shopping mall segmentet är 85 procent uthyrda och man ser en tillväxt i försäljningen på ca. 5-7  procent per år.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ännu en perfekt storm i Asien
Carnegie Asia

Ännu en perfekt storm i Asien

Asien som helhet utvecklades sidledes under månaden. Initialt innebar förhoppningar om att Kina och USA skulle återuppta samtal om handelskonflikten att börsen i Kina och Hong Kong fick en positiv...

Gunnar Påhlson 8 augusti 2019
Tillväxten finns i Asien!

Tillväxten finns i Asien!

De asiatiska marknaderna utvecklades fortsatt starkt i juli och flera av Carnegie Asias bolag rapporterade mycket goda resultat, vilket resulterade i en positiv utveckling för fonden som steg i värde...

Gunnar Påhlson 3 augusti 2016
Fokus på Sydostasiens medelklass

Fokus på Sydostasiens medelklass

Carnegie Asia firade två år vid halvårsskiftet och har sedan starten stigit 27 procent. Förvaltaren Gunnar Påhlson förklarar hur Asien gått stärkt ur 2016 års turbulens och vad som skapar...

Gunnar Påhlson 27 juli 2016