Stäng

Ekonomisk utblick, maj: Vikten av diversifiering

I fokus:

  • Starkt oljepris som kan fortsätta upp
  • Riksbanken sänker kronan
  • Tyskland bromsar in
  • 3 sätt att diversifiera

De utökade USA-sanktionerna mot Ryssland i april fick Moskvabörsen att rasa med cirka 15 procent på två dagar. Den stora marknadsrörelsen raderade ut den starka utvecklingen som ryska aktier haft under året. Även rubeln rasade kraftigt.

Händelsen påminner oss åter om hur viktigt det är med diversifiering och att inte ta för stora risker. Rysslandsoron eskalerade efter att USA utökat sanktionerna mot landet. Riskpremien för den ryska marknaden har som en konsekvens kommit upp, men samtidigt har ett starkt oljepris till viss del lindrat effekterna.

Priset på olja har succesivt stigit under året och mycket talar för att den starka trenden håller i sig ett tag till.

Vanligtvis brukar dollarn vara negativt korrelerad med oljepriset.

En stark dollar brukar innebära press på oljepriset och vice versa.

Men det finns undantag och perioder då detta samband inte gäller.

Korrelationen mellan dollar och oljepriset var till exempel relativt svagt under slutet av 90-talet.

Nuvarande situation med den starka skifferoljeproduktionen i USA, som medfört att den amerikanska oljeimporten fallit med cirka 30 procent från toppen 2005, innebär troligtvis att korrelationen dollar/olja åter kommer att försvagas. Dollarn har stärkts med 3 procent sedan slutet av januari, och under samma period har Brentoljan stigit med 9 procent.

Efterfrågan på oljan är stark och OPEC/Rysslands produktionsbegränsningar påverkar oljelagren och ger stöd åt oljepriset. Det är inte orealistiskt med ett oljepris på över 80 dollar per fat under året.

Sverige

För andra månaden i rad sjönk PMI-total och vi ser därmed en fortsatt nedväxling från höga nivåer. Indexet backade från 55,9 i mars till 54,5 i april. Delindex för orderingången bidrog mest till den totala nedgången. Konjunkturinstitutets barometerindikator visade styrka och steg med 1,6 enheter i april till 110,4, efter att ha fallit fyra månader i rad. Nivån pekar på ett betydligt bättre stämningsläge än normalt

Kronförsvagningen fortsätter och under månaden tappade kronan ca 5 procent mot dollarn och med 3 procent mot euron.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,5 procent vid sitt senaste möte.

De kommunicerade även att en första höjning bör ske först mot slutet av innevarande år, vilket är en förskjutning mot vad de tidigare angett.

Ingves besked om en senareläggning av första räntehöjningen fick kronan att tappa ytterligare.

Enligt riksbankschefen Stefan Ingves så får man räkna med att kronan rör sig upp och ned, eftersom vi har en rörlig växelkurs samt att riksbanken inte har något mål för kronan. Om det är bra eller dåligt att kronan försvagas återstår att se.

Riksbankchefen håller stenhårt i inflationsmålet på 2 procent, men frågan är om inte de fått en större kronförsvagning än vad de kanske räknat med.

USA

Den amerikanska ekonomin visar fortfarande styrka. Arbetslösheten kom ner till 3,9 procent i april, vilket är den lägsta siffran sedan slutet av 2000. Men förvånande är att löneökningarna fortfarande är låga trots fallande arbetslöshet. Under månaden skapades 164 000 nya jobb, mot förväntade 192 000. Siffran var något lägre än väntat, men den kan mycket väl komma att revideras upp.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i USA sjönk till 57,3 i april från en väldigt hög nivå på 59,3 föregående månad. Och den amerikanska tioårsräntan steg till tre procent under månaden, vilket är femårshögsta.

Europa

Tyskland visar ytterligare tecken på inbromsning från höga nivåer. IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland sjönk till 102,1 i april, jämfört med 103,3 föregående månad. Med den senaste siffran så har nu indexet sjunkit fem månader i rad.

Både inköpschefsindex och Ifo-index har fallit, men nivåerna är fortfarande höga.

Det är nog för tidigt att dra slutsatsen att det blir en långsammare tillväxttakt framöver.

Men det är som sagt alltid svårt att se vändpunkter. Den tyska ekonomin uppvisar fortfarande en god lönetillväxt, låg arbetslöshet och stigande statliga investeringar.

3 sätt att diversifiera portföljen

Volatiliteten är tillbaka på världens börser. De stora kurssvängningarna gör att många placerare funderar lite extra på hur allokeringen av sina tillgångar ska se ut.

  • Ett effektivt sätt att hantera en ökad risk är att diversifiera, sprida risken med att äga flera värdepapper, tex genom att äga ett flertal fonder.
  • Ett annat sätt är att sprida risken är att investera på flera marknader, för att därmed sänka risken och minska korrelationen.
  • Ett tredje sätt att diversifiera är över tid, vilket kanske inte så många tänker på. Carnegie Total består av 60 procent aktier och 40 procent räntor, fördelat på aktivt förvaltade fonder.

Vi bibehåller fördelningen över tid och köper i både uppgång som nedgång för att hålla allokeringen/fördelningen mellan aktier/räntor stabilt. Det ger en jämnare utveckling och riskprofil i fonden. Vi behöver dessutom inte försöka tajma marknaden och försöka hitta optimala lägen att köpa och sälja.

Carnegie Total har genom sin konstruktion goda förutsättningar att ge en god riskjusterad avkastning över tid.

Carnegie Total – för tjänstepension och annat långsiktigt sparande

Carnegie Total hade en stark månad i april och steg med 2,7 procent.

Av fondens aktiefonder (60 procent) utvecklades C WorldWide Global Eq Ethical bäst med en uppgång på 8 procent. Även OPM Listed PE, OPM Global Quality Companies, Carnegie Asia och Carnegie Småbolagsfond hade en stark månad och steg mellan 5 och 6 procent. Rysslandsfonden klarade sig relativt väl efter omständigheterna och backade med 3,2 procent.

Inom räntedelen (40 procent) hade vi en mixad utveckling. Carnegie Corporate Bond och Carnegie Likviditetsfond uppvisade en liten uppgång. Carnegie EM Corporate Bond och Carnegie High Yield Select hade en negativ månad och minskade med 0,4 respektive 0,1 procent. Vi har under månaden bland annat ökat i Carnegie EM Corporate Bond och minskat något i Likviditetsfonden.

Vi halverade vårt innehav i Rysslandsfonden i mitten av mars, innan de amerikanska sanktionerna annonserades mot ett antal ryska oligarker/företag. Trots en förhöjd politisk risk finns det goda förutsättningar för en fortsatt god rysk BNP-tillväxt under året. Ett högt oljepris kommer även att kunna ge stöd, vilket bidrar till vår försiktigt positiva hållning. Vi bevakar utvecklingen och kommer att se över vårt innehav om tex ytterligare sanktioner införs.

Ladda ned månadsrapporten i PDF här

Mer om fonden

Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Exceptionellt bra utveckling på aktiemarknaden
Carnegie Total

Exceptionellt bra utveckling på aktiemarknaden

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra efter den branta nedgången vi såg under mars. Under månaden noterade både den svenska och den amerikanska aktiemarknaden (SIXRX respektive S&P500) sin högsta nivå (all...

Magnus Gustafsson 7 oktober 2020
Kommande månader kan präglas av fortsatta spänningar mellan USA och Kina
Carnegie Total

Kommande månader kan präglas av fortsatta spänningar mellan USA och Kina

Aktiemarknaden har utvecklats väl under sommarmånaderna i takt med att osäkerheten i ekonomin har minskat. Företagsrapporterna har under säsongen varit betydlig starkare än väntat och bidragit till en ökad optimism...

Magnus Gustafsson 2 september 2020
Svagare dollar
Carnegie Total

Svagare dollar

Aktiemarknaden fortsätter att visa styrka trots den pågående pandemins effekter på den globala ekonomin. Rapportperioden går mot sitt slut och företagens kvartalsrapporter har över lag kommit in bättre än analytikernas...

Magnus Gustafsson 6 augusti 2020