Stäng
Språk
Meny

Vikten av diversifiering och rigorös bolagsanalys

Den ryska invasionen av Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland har präglat utvecklingen och skapat osäkerhet på globala marknader, i synnerhet de europeiska. Resultatet har, enligt konstens alla regler, varit en starkare dollar, stigande råvarupriser och sjunkande priser på risktillgångar.

Reaktionerna bedöms ändå som måttliga på både globala aktier och kreditmarginaler vilket förmodligen förklaras av att den ekonomiska påverkan i nuläget bedöms vara begränsad. En oroande konsekvens är de stigande energikostnaderna och Europas energiförsörjning där man idag är beroende av rysk olja och gas. Kombinerat får vi nog räkna med högre inflation och något svagare tillväxt framöver, en miljö som blir alltmer svårnavigerad för centralbankerna som får anledning att tänka en extra gång på tapering och räntehöjningar.

Den geopolitiska situationen är spänd och osäkerheten präglar marknaderna vilket leder till förhöjd volatilitet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara negativ utan ger oss tillfällen att justera portföljen på attraktiva nivåer. En viktig lärdom har varit vikten av diversifiering och rigorös bolagsanalys. Vi har under året successivt ökat kassabalansen i fonden och har ca 10% allokerat mot europeiska handlade namn samt en större del diversifierade nordiska namn för att bibehålla en likvid portfölj. Under månaden kom exempelvis nyheten att ICE Group köps upp av Lyse och obligationerna, som varit pressade pga finansieringsstrukturen handlades upp 10–15%. Ett återkommande exempel där vi tyckt att värdet i bolaget vida överstigit rådande prissättning och vi ökade i namnet så sent som i januari. Denna risk är vi trygga med och på sikt det som kommer att utgöra lejonparten av fondens avkastning. På kort sikt är fonden inte immun mot prisrörelser men på sikt är den underliggande utvecklingen fortfarande viktigast och bolagen rapporterar fortsatt starka resultat.

Kortsiktigt är den geopolitiska osäkerheten den största faktorn till prisrörelser och kan påverka både uppåt och nedåt men med rätt kreditanalys och långsiktighet ser vi förhoppningsfullt om att på sikt kunna ta tillfället i akt och utnyttja de attraktiva möjligheter som ges.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022