Stäng
Språk
Meny

Vikten av diversifiering

I inledningen av februari präglades värdepappersmarknaderna av inflationsoro. Amerikansk statistik visade plötsligt att löneökningarna tagit fart, något som bedömare väntat på under en längre tid.

Förväntningar om högre räntor fick därför såväl ränte- som aktiemarknaderna världen över på fall. Kreditspreadarna ökade också. Även om marknaderna stabiliserades under slutet av månaden, och i många fall i det närmaste återhämtade fallet, frågar sig nu alltfler om perioden med sjunkande eller ovanligt låga räntor nu definitivt är slut. Inflationstrycket här på hemmaplan lyser dock med sin frånvaro, vilket bidrar till en svag krona.

Beaktat den ökade marknadsoron förefaller fondens krympande aktieandel under de senaste månaderna varit väl avvägd rent tidsmässigt. Men även räntebärande värdepapper kan innebära risk. Bolaget bakom ett av fondens obligationsinnehav, Lebara, kunde vid sin presentation av bokslutet 2017 inte besvara en del viktiga frågor avseende koncernens utveckling på ett tillfredsställande sätt. Kursreaktionen, åtminstone den kortsiktiga, blev kraftigt negativ. Vi försöker naturligtvis få fram relevant information från bolaget och följer utvecklingen noga samtidigt som vi tröstar oss med att innehavet är blygsamt och att därför inverkan på fondens utveckling varit marginell. Händelsen pekar på vikten av att även på kreditsidan ha en riskdiversifiering värd namnet.

Den av många investerare emotsedda kapitalmarknadsdagen med H&M som värd lyckades inte få aktiekursen att vända uppåt. Visserligen verkar online-försäljningen vara starkare än de flesta trott, men i princip allt annat tolkas negativt. Vi väljer att vara motvallskäring och har kvar positionen. Mer positivt har då rapporterna från Dometic och Lifco varit. Båda ledde också till rejält positiva kursreaktioner.

Fonden tappade 0,2 procent i februari, vilket innebär att fonden stigit med 0,3 procent sedan årsskiftet. Fonden har inte genomfört några större värdepappersaffärer i februari.

 

Fler artiklar

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden
Carnegie Strategifond

Låga förväntningar skapar möjligheter för Strategifonden

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp...

John Strömgren 3 september 2019
Attraktiva banker
Carnegie Strategifond

Attraktiva banker

Ekonomisk statistik visar nu att tillväxten mattas av påtagligt även om USA ångar på. Preliminära BNP-siffror pekar på att den svenska ekonomin krympte under årets andra kvartal. Bolagens halvårsrapporter innehöll...

John Strömgren 6 augusti 2019
Två nya aktier i Strategifonden
Carnegie Strategifond

Två nya aktier i Strategifonden

Juni blev en bra månad för Strategifonden med en avkastning på 4,7 procent. Det innebär en sammantagen uppgång på 16,7 procent under årets första hälft. Trots minskad aktiedel så har...

John Strömgren 3 juli 2019