Stäng

Viktiga egenskaper: Långsiktighet och tålmodighet

Mars månad kom enbart att handla om coronavirusets globala spridning och dess inverkan på både realekonomi och risksentiment. Effekterna av denna spridning har vida överstigit tidiga farhågor vilket också har gjort att både centralbanker och stater kavlat upp ärmarna rejält och infört både omfattande stödpaket, räntesänkningar och diverse stimulansåtgärder.

Tack vare dessa har vi nu efter drastiska nedgångar i alla typer av risktillgångar tidigare under månaden sett en något förbättrad riskaptit och försiktiga men breda börsuppgångar.

Efter rejäla prisnedgångar i kreditmarknaden, främst drivet av bristen på likviditet, ser vi även viss stabilisering här där prisnivåerna har kommit upp något och likviditeten bedöms nu vara något bättre än tidigare i månaden. Norska statens krisfond för kreditköp om 50 miljarder NOK, varav hälften kan användas för köp av high yield krediter, samt Riksbankens förväntade stödköp av krediter bör ge ytterligare balans till kreditmarknaden framgent.

Trots försiktiga prisuppgångar befinner sig fortfarande obligationspriserna på historiskt låga nivåer vilket gör att många krediter ser oerhört attraktiva ut avkastningsmässigt. Nivåer på 10–15 procent är i denna marknad helt plötsligt rimligt för fina bolag jämfört med tidigare 4–7 procent.

För den långsiktige investeraren kan därför nuvarande priser ge attraktiva möjligheter även om man på kort sikt får ta höjd för fortsatt stor osäkerhet och risk för volatilitet i samband med virusets fortsatta spridning.

Självklart gäller det som vanligt att vara selektiv då en del bolag kommer att påverkas mer än andra av pågående virusspridning. Även om vi initialt sett att hela kredituniverset har handlats ned så förväntar vi oss en mer tydligen differentiering i prissättningen framgent där bolag som kommer att klara sig på ett bättre sett också kommer att se en snabbare återhämtning av priset på deras obligationer och vice versa.

Carnegie High Yield Select

Fokus under månaden har framförallt varit att bibehålla en likvid portfölj och en tillräcklig kassa för att med god marginal kunna möta fondens flöden. Vi har därför minskat exponeringen i många av våra innehav vilket också har fått till följd att fondens topp 10 innehav har ändrats något även om Catena Media och B2Holding fortsatt är bland de största namnen på listan.

Givet nuvarande prisnivåer finns det som sagt goda möjligheter att göra långsiktigt attraktiva investeringar vilket också tydliggörs av fondens nuvarande underliggande kupongavkastningen som i dagsläget är på hela 15,8 procent. Viktiga egenskaper framöver kommer att vara långsiktighet och tålmodighet då resan tillbaka kan bli långsam och kantas av volatilitet. Samtidigt så förväntar vi oss att majoriteten av innehav på sikt kommer att återhämta nuvarande stora prisnedgångar och återlösa hela obligationen samtidigt som vi under resans gång får relativt höga kupongbetalningar.

Virusets spridning och påverkan på det allmänna risksentimentet har gjort att fonden är ned -18,39 procent under mars månad, vilket också summerar årets avkastning hittills till -17,93 procent.

Framtiden

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det absolut viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket coronavirusets framfart också har visat. Med en rejäl priskorrigering på den nordiska kreditmarknaden ser vi nu att kreditmarginalerna har kommit upp på historiskt attraktiva nivåer. Vårt fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer läsning! Vår syn på coronakraschen

Intervjuer, nyheter och telefonkonferenser

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Bristen på information slåss med bristen på alternativ”
Carnegie High Yield Select

”Bristen på information slåss med bristen på alternativ”

Juli präglades av sommarvärme på de nordiska kreditmarknaderna efter den volatila vårens utveckling i spåren av coronaviruset. Den successiva förbättringen i virusspridningen och dödlighetstalen har tillåtit merparten av Europa att...

Maria Andersson 4 augusti 2020
Momox – ny spännande grön obligation
Carnegie High Yield Select

Momox – ny spännande grön obligation

Utvecklingen på globala finansmarknaderna indikerar en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Effekterna av massiva stimulanser och stödpaket driver börser till nya rekordnivåer samtidigt som nyheter om att viruset får ny...

Niklas Edman 3 juli 2020
Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”
Carnegie High Yield Select

Ränteförvaltarna: ”Ha tålamod och få en attraktiv avkastning”

Extrem diskrepans aktiemarknad/realekonomi. Prisnedgång ≠ förlust. Företagsobligationer återhämtar sig. Kreditmarknaden tycks sakna aktiemarknadens förmåga att blicka framåt. Catena Media, Aspire Global och Zengun – tre stabila bolag med mycket attraktiv...

Daniel Gustafsson 11 juni 2020