Stäng

Viktigt med egen fastighetsanalys

Coronapandemin fick aktiemarknaden och även fastighetsaktierna att fortsätta falla markant under de två inledande veckorna av mars. I stort sett alla bolag drogs ner lika mycket, oberoende av verksamhet och tillgångar. Carnegie Fastighetsfond Norden slutade ned 22,6 procent i mars.

Från mitten av mars stabiliserade sig aktiemarknaden och viss återhämtning har skett. Den tydligaste trenden i återhämtningen är att marknaden har varit mer selektiv och handlat upp de bolag som bör klara sig bättre än snittet.

Utveckling

För fastighetsbolagen innebar det att bolag med stabila hyresrätter så som Wallenstam, John Matsson och Heba återhämtade sig starkt, medan bolag med butiks- eller hotellexponering och bolag med svagare balansräkning har haft en mer beskedlig återhämtning.

Vår tidigare uppviktning av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D-aktier, har hjälpt oss, men det har varit svårt att gömma sig för coronapåverkan.

Bland våra innehav i portföljen har således:

  • Heba (-1 procent) och John Mattson (-1 procent) klarat sig bäst
  • Pandox (-54 procent) och Bonava (-44 procent) har gått sämst.
  • Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Heba och Wallenstam givit, medan positionerna i Klövern och Kungsleden har påverkat avkastningen mest negativt.

”För den långsiktiga investeraren kan det vara köpläge.” Läs ett referat från en telefonkonferens med Jonas Andersson.

Förändringar

De större portföljförändringarna vi gjort är att vi tidigt helt sålt av de allra minsta och mest illikvida bolagen så som AF-gruppen, Trianon och ByggPartner.

Vi har även helt sålt av vår byggexponering via NCC, Skanska och JM. Vi har också markant minskat vårt innehav i Pandox (hotell) till att nu utgöra 1,0 procent (tidigare 3,4 procent) av portföljen.

Istället har vi fortsatt att öka i Wallenstam och Heba. Vi har även tagit in Cibus som nytt bolag i portföljen. Cibus äger livsmedelsbutiker i Finland och Sverige.

I närtid

Det är snart dags för bolagen att presentera sina rapporter för det första kvartalet. Generellt sett kommer fastighetsbolagen sannolikt att visa fortsatt stigande, eller i vart fall stabila fastighetsvärden, och ett stabilt resultat. Detta beror enbart på eftersläpning och är därför ingen bra indikator. Fastighetspriser har gått ner, något annat vore orimligt. Tydligaste tecknet på detta är att affären mellan Nyfosa och SBB blev avblåst, trots letter of intent. Som vi har varit med om vid tidigare kriser kommer rapporterade fastighetsvärden att släpa mot verkligheten i flera kvartal. Vår egen analys kommer i det här skedet att vara än viktigare än tidigare.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positiva tongångar i Båstad
Carnegie Fastighetsfond

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva. Atrium Ljungbergs VD...

Jonas Andersson 3 augusti 2020
Fastigheter säljs till högre pris än väntat
Carnegie Fastighetsfond

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till...

Jonas Andersson 6 juli 2020
Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter
Carnegie Fastighetsfond

Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter

De flesta fastighetsbolag rapporterade sina Q1-resultat i april, men en del eftersläntrare levererade resultatet i maj. Bilden var densamma; för fastigheter med handel och hotell var värdeutvecklingen negativ medan för...

Jonas Andersson 3 juni 2020