Stäng

Viktigt med egen fastighetsanalys

Coronapandemin fick aktiemarknaden och även fastighetsaktierna att fortsätta falla markant under de två inledande veckorna av mars. I stort sett alla bolag drogs ner lika mycket, oberoende av verksamhet och tillgångar. Carnegie Fastighetsfond Norden slutade ned 22,6 procent i mars.

Från mitten av mars stabiliserade sig aktiemarknaden och viss återhämtning har skett. Den tydligaste trenden i återhämtningen är att marknaden har varit mer selektiv och handlat upp de bolag som bör klara sig bättre än snittet.

Utveckling

För fastighetsbolagen innebar det att bolag med stabila hyresrätter så som Wallenstam, John Matsson och Heba återhämtade sig starkt, medan bolag med butiks- eller hotellexponering och bolag med svagare balansräkning har haft en mer beskedlig återhämtning.

Vår tidigare uppviktning av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D-aktier, har hjälpt oss, men det har varit svårt att gömma sig för coronapåverkan.

Bland våra innehav i portföljen har således:

  • Heba (-1 procent) och John Mattson (-1 procent) klarat sig bäst
  • Pandox (-54 procent) och Bonava (-44 procent) har gått sämst.
  • Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Heba och Wallenstam givit, medan positionerna i Klövern och Kungsleden har påverkat avkastningen mest negativt.

”För den långsiktiga investeraren kan det vara köpläge.” Läs ett referat från en telefonkonferens med Jonas Andersson.

Förändringar

De större portföljförändringarna vi gjort är att vi tidigt helt sålt av de allra minsta och mest illikvida bolagen så som AF-gruppen, Trianon och ByggPartner.

Vi har även helt sålt av vår byggexponering via NCC, Skanska och JM. Vi har också markant minskat vårt innehav i Pandox (hotell) till att nu utgöra 1,0 procent (tidigare 3,4 procent) av portföljen.

Istället har vi fortsatt att öka i Wallenstam och Heba. Vi har även tagit in Cibus som nytt bolag i portföljen. Cibus äger livsmedelsbutiker i Finland och Sverige.

I närtid

Det är snart dags för bolagen att presentera sina rapporter för det första kvartalet. Generellt sett kommer fastighetsbolagen sannolikt att visa fortsatt stigande, eller i vart fall stabila fastighetsvärden, och ett stabilt resultat. Detta beror enbart på eftersläpning och är därför ingen bra indikator. Fastighetspriser har gått ner, något annat vore orimligt. Tydligaste tecknet på detta är att affären mellan Nyfosa och SBB blev avblåst, trots letter of intent. Som vi har varit med om vid tidigare kriser kommer rapporterade fastighetsvärden att släpa mot verkligheten i flera kvartal. Vår egen analys kommer i det här skedet att vara än viktigare än tidigare.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stora rabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora rabatter igen

Under oktober månad föll både fastighetsbolagen och börsen som helhet. Den gemensamma nämnaren var ökad oro för coronarelaterade problem efter snabbt ökande smittspridning igen. Kursfallen under månaden innebär att flera...

Jonas Andersson 5 november 2020
Revansch för fastighetsbolagen
Carnegie Fastighetsfond

Revansch för fastighetsbolagen

September månad blev en stor revansch för fastighetsbolagen som rusade på börsen medan börsens utveckling som helhet var mer blygsam. Som vi påpekade i förra månadsbrevet fanns flera ingredienser som...

Jonas Andersson 7 oktober 2020
Positivt sentiment i början av september
Carnegie Fastighetsfond

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss....

Jonas Andersson 4 september 2020