Stäng

Vilket år! +59,5 procent

Carnegie Fastighetsfond Norden steg med 7,1 procent i december, och därmed kan vi summera året till en uppgång om hela 59,5 procent.

Det positiva sentimentet för fastighetsaktier har fortsatt. Avkastningskravet för fastigheter har sannolikt fortsatt ner och har därmed lyft fastighetspriserna på direktmarknaden ytterligare. Intressant att notera är att den amerikanska fastighetsjätten Blackstone fortsatt har mycket stora investeringsåtaganden och verkar gilla den svenska marknaden.

Konjunkturoron har lagt sig något, men vi har ändå valt att ligga kvar med en högre exponering än vanligt mot konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D-aktier.

De långa svenska räntorna har kommit upp något under andra halvan av året, men legat någorlunda stilla under månaden. En svensk femårig statsobligation handlas till -0,25 procent. Detta är något högre än sommarens bottennivåer men innebär fortsatt ett historisk mycket lågt ränteläge.

Riksbankens beslut att höja den svenska styrräntan till 0 procent har liten påverkan på fastighetsbolagen. Om något, blir upplåningskostnaden för flera fastighetsbolag paradoxalt nog lägre, eftersom tidigare swap-kontrakt inte kunnat dra nytta av den negativa räntan.

Bland våra innehav i portföljen har Klövern (+24 procent) och Magnolia (+23 procent) gått bäst medan Samhällsbyggnadsbolaget (-8 procent) och AF Gruppen (-1 procent) har gått sämst.

Aktiviteten vad gäller företagstransaktioner har varit hög i sektorn den senaste tiden. Vi har accepterat Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) bud på Hemfosa och valt en ersättning både i form av aktier i SBB och i form av kontanter. Vi deltog även i placeringen av SBB:s innehav av aktier i Amasten. Vi har även accepterat Vonovias bud på Hembla och har också varit med i nyemissionen av Akelius D, och därför senare sålt våra preferensaktier i Akelius.

De större portföljförändringarna i övrigt är att vi ökat något i Klövern och Entra, medan vi har sålt nästan alla våra B-aktier i SBB (i väntan på nya aktier via Hemfosabudet).

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positivt sentiment i början av september
Carnegie Fastighetsfond

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss....

Jonas Andersson 4 september 2020
Positiva tongångar i Båstad
Carnegie Fastighetsfond

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva. Atrium Ljungbergs VD...

Jonas Andersson 3 augusti 2020
Fastigheter säljs till högre pris än väntat
Carnegie Fastighetsfond

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till...

Jonas Andersson 6 juli 2020