Stäng
Språk
Meny

Vilket år! +59,5 procent

Carnegie Fastighetsfond Norden steg med 7,1 procent i december, och därmed kan vi summera året till en uppgång om hela 59,5 procent.

Det positiva sentimentet för fastighetsaktier har fortsatt. Avkastningskravet för fastigheter har sannolikt fortsatt ner och har därmed lyft fastighetspriserna på direktmarknaden ytterligare. Intressant att notera är att den amerikanska fastighetsjätten Blackstone fortsatt har mycket stora investeringsåtaganden och verkar gilla den svenska marknaden.

Konjunkturoron har lagt sig något, men vi har ändå valt att ligga kvar med en högre exponering än vanligt mot konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D-aktier.

De långa svenska räntorna har kommit upp något under andra halvan av året, men legat någorlunda stilla under månaden. En svensk femårig statsobligation handlas till -0,25 procent. Detta är något högre än sommarens bottennivåer men innebär fortsatt ett historisk mycket lågt ränteläge.

Riksbankens beslut att höja den svenska styrräntan till 0 procent har liten påverkan på fastighetsbolagen. Om något, blir upplåningskostnaden för flera fastighetsbolag paradoxalt nog lägre, eftersom tidigare swap-kontrakt inte kunnat dra nytta av den negativa räntan.

Bland våra innehav i portföljen har Klövern (+24 procent) och Magnolia (+23 procent) gått bäst medan Samhällsbyggnadsbolaget (-8 procent) och AF Gruppen (-1 procent) har gått sämst.

Aktiviteten vad gäller företagstransaktioner har varit hög i sektorn den senaste tiden. Vi har accepterat Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) bud på Hemfosa och valt en ersättning både i form av aktier i SBB och i form av kontanter. Vi deltog även i placeringen av SBB:s innehav av aktier i Amasten. Vi har även accepterat Vonovias bud på Hembla och har också varit med i nyemissionen av Akelius D, och därför senare sålt våra preferensaktier i Akelius.

De större portföljförändringarna i övrigt är att vi ökat något i Klövern och Entra, medan vi har sålt nästan alla våra B-aktier i SBB (i väntan på nya aktier via Hemfosabudet).

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fastighetsaktierna som stigit mest i år
Carnegie Fastighetsfond

Fastighetsaktierna som stigit mest i år

Fastighetsaktier fortsatte att gå starkt i januari och Carnegie Fastighetsfond Norden steg med 4,4 procent under månaden. Castellum var som vanligt först ut att rapportera sina kvartalssiffror för det fjärde...

Jonas Andersson 3 februari 2020
Carnegie Fastighetsfond Norden är igång!
Carnegie Fastighetsfond

Carnegie Fastighetsfond Norden är igång!

Nu kan du investera i Carnegie Fastighetsfond Norden, förvaltad av Jonas Andersson. Carnegie Fastighetsfond Norden är en av de fonder som Carnegie Fonder tagit över från Alfred Berg och som...

Erik Amcoff 2 december 2019