Stäng

Vilket är rätt pris att betala för denna tillväxt?

Den positiva börstrenden för Asien fortsatte i februari, åtminstone fram till det kinesiska nyåret som inträffade i mitten av månaden. Som mest var börsen upp med drygt 9 procent. Slutet av månaden präglades av vinsthemtagningar och en korrigering i marknaden. Carnegie Asia steg i värde med 1 procent.

Många positiva faktorer har på kort drivit upp kurserna till nya rekordnivåer. Låga räntor, stimulanser från centralbankerna, svagare dollarkurs och statliga stödpaket. Global vaccinering innebär att ekonomierna öppnar upp och efterfrågan återvänder. Denna cykliska återhämtning är naturligtvis efterlängtad och mycket positiv. Som ett brev på posten kan vi dock notera att råvarupriserna ökar i snabb takt. Från biltillverkare och andra industriföretag meddelas att produktionskostnaderna stiger när stål och koppar med mera blir dyrare. Vinstmarginalerna blir inte så bra som marknaden förväntat sig. Nästa steg blir prishöjningar på varor mot konsumenterna, som i sin tur vill ha lönehöjningar längre fram. Inflation kallas detta fenomen.

I ett läge när pandemin inte är över och långt ifrån alla länder har klarat av att vaccinera sin befolkning, tror vi inte att det är läge för centralbankerna att börja minska sina stödåtgärder.

Tvärtom i USA lanserar Bidens administration ett nytt statligt stödpaket på 1900 miljarder dollar.

Det är just dessa massiva paket med nya pengar som oroar och som kan skapa inflation. Fed lugnar och signalerar att man kommer behålla låga räntor. Stigande obligationsräntor i USA skickar en annan signal. I veckan kom första varningen från strateger som väntar sig att man börjar trappa ned stimulansåtgärderna redan i december, så kallad ”tapering”, med räntehöjningar från Fed under 2022. Detta var inte inprisat i marknaden, varför vi fick en korrigering.

De långsiktiga positiva drivkrafterna för Asien finns kvar. BNP kommer att öka med tvåsiffriga tal i flera länder, konsumtionen återvänder, exporten går bra, företagens vinster ser lovande ut och det är brist på flera produkter där asiatiska bolag dominerar som tex. halvledare och batterier till elfordon. Dessutom finns det många bolag i Asien med framgångsrika digitala affärsmodeller som växer när människors vanor och beteenden förändras.

Som vanligt återstår bara en fråga. Vilket är rätt pris att betala för denna tillväxt?

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökad reglering av fintech-bolagen
Carnegie Asia

Ökad reglering av fintech-bolagen

De asiatiska marknaderna föll tillbaka under mars. Tack vare en valutaförstärkning för dollarn på drygt 4 procent steg ändå värdet uttryckt i kronor. Carnegie Asia steg i värde med 1,1...

Gunnar Påhlson 7 april 2021
Miljövänliga trender, men till vilket pris?
Carnegie Asia

Miljövänliga trender, men till vilket pris?

Pengar är gratis och börsen rusar. Tydligaste tecknet på en börsbubbla är att internetaktivister, (som innan corona ägnade sig åt dataspelande eller vadslagning på sportevent), i USA gör gemensam sak...

Gunnar Påhlson 3 februari 2021
Ny ”anti trust” lagstiftning i Kina
Carnegie Asia

Ny ”anti trust” lagstiftning i Kina

De asiatiska börserna fortsatte att stiga i december, i lokal valuta. En kraftig försvagning av dollarn med 3,7 procent innebar ändå att utvecklingen uttryckt i kronor blev något negativ. Carnegie...

Gunnar Påhlson 7 januari 2021