Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Vill särskilt lyfta fram Essity & Volvo

Marknaden fortsatte att lägga stor vikt vid ekonomiska data under april månad där både svensk och amerikansk inflation kom in något lägre än väntat, vilket gav marknaden en chans att pusta ut något. Riksbanken dubbelhöjde som väntat räntan, men signalerade samtidigt att vi närmar oss toppen på räntehöjningscykeln. Stockholmsbörsen steg med 3 procent under månaden och årets uppgång summeras hittills till 11,9 procent medan kreditmarginaler i all väsentlighet höll sig oförändrade.

Rapportsäsongen påbörjades under slutet på månaden och vi såg fortsatt starka rapporter från många portföljbolag. Kortcykliska bolag fortsatte att uppvisa starka resultat samtidigt som vi börjar se resultat av förbättringarna inom försörjningskedjorna. Bland portföljbolagen vill vi särskilt lyfta fram; Essity, där vi börjar se effekterna av lägre massapriser, samt bolagets prishöjningar under det senaste året. Och Volvo, som kom med en omvänd vinstvarning med en rekordmarginal på 14,2 procent för lastbilar och över 18 procent för CE. Bland rapporterna som stack ut negativt såg vi framför allt Ericsson, där bolagets guidning var svagare än väntat, vi tog tillfället i akt och ökade vårt innehav något då vi ser stora möjligheter att förbättra lönsamheten under kommande år.

Under månaden sålde vi fondens innehav i Duni efter en stark rapport och utveckling, samt minskade våra innehav något i bland annat H&M samt Atrium Ljungberg. Under månaden gick fonden in i ett nytt innehav, Castellum, där vi ser ett lågt värderat fastighetsbolag med ett kvalitetsbestånd, där den stundande emissionen kommer att lösa finansieringsproblemen och vi ser mycket god potential på sikt. Vi ökade bland annat fondens innehav i Valmet, som även dem levererade en stark kvartalsrapport, samt i Acceleron. Vi har fortsatt att utvärdera direktavkastningen i aktier vs krediter och bedömer fortsatt avkastningen inom både investment grade och högkvalitativ high-yield som attraktiv där flera nya namn som Assa Abloy, Ica, Orkla, med flera återigen platsar i portföljen. Under månaden ökade vi aktieandelen marginellt till förmån för kassan samtidigt som kreditdelen hållits tämligen oförändrad.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.