Stäng
Språk
Meny

Vinnarna finns i Latinamerika

Intresset för krediter på tillväxtmarknader höll i sig under april och vi noterade en fortsatt positiv utveckling för Carnegie Emerging Markets Corporate Bond som steg med 0,9 procent under månaden.

Latinamerika fortsätter att vara vinnaren i en global miljö där riskaptiten överlag är god och kreditspreadarna fortsätter att gå ihop. De är nu på en nivå som är lägre jämfört med årsskiftet.

Vi har under månaden rullat vidare ett par krediter som börjat närma sig förfall, bl.a. i det kinesiska teknologibolaget Tencent och i den koreanska biltillverkaren Kia Motors som under april emitterade en ny femårig obligation. Bland våra enskilda innehav är det i Latinamerika vi hittar de stora vinnarna. En kredit som utvecklades starkt är telekomoperatören Millicom med Kinneviksfären som en av ägarna och med verksamhet i Latinamerika och Afrika. Vi träffade bolaget i april i samband med att de emitterade en ny obligation i svenska kronor. Vi får dock bättre betalt i den USD-obligation som vi äger sedan tidigare och valde att inte delta i den nya emissionen.

Återhämtningen i kreditmarknaden sedan mitten av februari har gått snabbt och tolkningsföreträdet av nyhetsflödet är just nu positivt. Det finns också ett tekniskt stöd av att nyemitterad volym avseende företagskrediter på tillväxtmarknader är relativt begränsat. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför att detta snabbt kan vända och att det som bekymrade marknaden i början av året återigen kan komma i fokus. Signaler om fortsatta räntehöjningar i USA, dess effekter på EM-valutor och en allmän oro kring utvecklingen i Kina kan säkert vara anledning nog för den som vill försvara en vinsthemtagning.

Vi värnar därför om att hålla en balanserad portfölj både när det gäller rating och duration och att vi långsiktigt kan vara bekväma med den exponering vi har i fonden. Vi har just nu en duration på 2,5 och vår bedömning är att vi har en portfölj som ska kunna leverera en god riskjusterad avkastning.

Fler artiklar

Ökat utbud av emissioner

Ökat utbud av emissioner

Den positiva utvecklingen för företagsobligationer på världens tillväxtmarknader fortsatte även under april. Under månaden var det även ordentlig fart avseende nyemissioner och preliminära siffror indikerar att vi fick ett nytt...

Mikael Engvall 1 maj 2019
Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Även under mars månad fortsatte vi att se inflöden till företagsobligationer på världens tillväxtmarknader vilket gav fortsatt stöd till marknaden. Även om aktivitetsnivån i primärmarknaden kommit igång ligger den emitterade...

Mona Stenmark 4 april 2019
Stark utveckling i Latinamerika

Stark utveckling i Latinamerika

Inflöden har fortsatt till företagsobligationer på tillväxtmarknader och vi noterade en förhållandevis stabil utveckling avseende kreditspreadar. Amerikanska långräntor steg samtidigt mot slutet av månaden efter stark BNP-statistik. Den annars något...

Mona Stenmark 4 mars 2019