Stäng
Språk
Meny

Volatil börsmånad

September blev en volatil börsmånad där globala aktieindex sjönk 3–5 procent samtidigt som globala kreditmarknader utvecklades mer blandat. Indikationer om nedtrappade stödköp och hökaktiga signaler samt svajande kommunikation kring den ”temporära” inflationseffekten fick långa marknadsräntor att stiga kraftigt. Europeisk likviditet och högbetanamn gick svagt samtidigt som nordiska spreadar kröp ihop något när det var fortsatt högt tryck i marknaden. Även om stöket kring China Evergrande påverkar kortsiktigt så ges flera köptillfällen för den långsiktige när den underliggande riskviljan fortsatt lutar sig mot argument som TINA.

Inledningsvis var september en förlängning av föregående månads starka nyemissionsmarknad men i normala säsongsmönster återgår aktiviteten till någon form av normal nivå även om det märks att investerare efter sommaren är villiga att utnyttja köplägen till fullo när rätt bolag emitterar.

På bolagsfronten har Humble återigen annonserat nya förvärv och det mer transformerande förvärvet av Solent Group där bolaget får bredare produktportfölj inom FMCG och dessutom får ett distributionsnät i UK och Asien. Pro forma omsätter gruppen 3,2 miljarder med en rörelsemarginal på ungefär 13 procent och förvärvet finansieras till majoritet av aktieägarna vilket får skuldsättningen att sjunka till 2,5x (exklusive framtida utbetalningar för förvärv). Vi deltog i emissionen där bolaget tog in pengar till en ränta om ca 7 procent och finansierade köpet med att avyttra Mutares och Fiven som efter sommarens starka marknad handlas under fondens avkastningskrav på ca 6 procent och därför får ge plats åt nya spännande innehav. Scan Global är ett sådant namn där man finansierar nya förvärv med ny subordinerad skuld och vi får tillfälle att rotera från den seniora skulden i takt med att priset blir dyrare. Även om positionen är något stor över enskilda mätpunkter bör den över tid närma sig målvikten om ca 5 procent.

Vi ser fortsatt positivt på den nordiska kreditmarknaden och är på kort- och medellång sikt optimistiska om att kunna skapa en viss överavkastning från bolagsspecifika faktorer utöver löpande kuponger, för att på längre sikt ha en förväntansbild mer i linje med underliggande förräntningstakt i portföljen.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022