Stäng
Språk
Meny

Volatil november

Ser man endast på start och slutpunkt för november var rörelser i index relativt måttliga från 1/11-30/11, men under månaden skedde dock desto mer. Vi upplevde dramatiska ökningar i europeiska elpriser och noterade förnyade inflationsdiskussioner där centralbankernas bedömning att inflation är övergående började ifrågasättas. I Glasgow hölls klimatmöte med fokus på att nå 1.5% målet, och i handeln med utsläppsrätter noterades fortsatt prisökning på kostnaden att släppa ut ett ton koldioxid, 74 euro, upp nära 30% under månaden och ca 130% sedan årets början. Mot slutet av månaden kom så uppgifter om en ny virusmutation – Omicron – vilken fick regeringar att införa nya reserestriktioner och marknaden reagerade med kraftiga börsfall och räntor såväl som råvaror t ex olja rasade.

Getinge höll en kapitalmarknadsdag där tillväxtmål höjdes och med ambitionen att växa vinsten minst 10% per år. Getinge är ett mycket välskött bolag i intressanta tillväxtnischer, där alla divisioner har goda tillväxtmöjligheter men där Life Science med området Sterile Transfer verkligen sticker ut. Vi ser också goda möjligheter att Getinge ökar förvärvstakten kommande år.

ABB var månadens bästa aktie i fonden. Med Björn Rosengren som VD så genomgår bolaget en spännande transformation där man lämnat matris- och landsorganisation och istället decentraliserat styrningen, minskat overhead och ökat resultatansvar ute i enheterna. ABB är mycket attraktivt i en framtid där den förestående klimatomställningen ökar behov av smarta lösningar inom elektrifiering och automation. Nästa år så avser bolaget notera sin verksamhet inom E-mobility, världens ledande spelare inom laddinfrastruktur, något som ytterligare lär påvisa ABBs starka position inom omställningsprodukter.

Holmen är ett av våra innehav som funnits med länge i fonden. Under 2021 har aktien inte följt med index, men vi ser fortsatt potential i bolaget och aktien; skogen är fortsatt lågt värderad i förhållande till marknadspriser och värderingspotential, och vi ser överhuvudtaget att trä kommer ges en större roll i byggande vilket i sin tur bör gynna timmerpriser och skogsvärden. Därutöver ser papperspriser ut att öka kraftigt när vi kommer in i 2022, Holmen Kartong är konkurrenskraftig med god och stabil lönsamhet, och slutligen ser vi att Holmen kommer skapa stora värden genom att utveckla egen vindkraft.

Fonden gjorde endast små förändringar i november, vi minskade bl a innehavet i SEB något efter stark kursutveckling under oktober.

 

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fortsatt oroligt börsår
Carnegie Sverigefond

Fortsatt oroligt börsår

Med april så kom såväl rapportsäsong som ett stort antal bolagsstämmor med påföljande utdelningar. Med rapporterna fick vi se hur bolagen hanterat ytterligare ansträngda försörjningskedjor och kostnadsinflation i kölvattnet av...

Mattias Sjödin 3 maj 2022
Vilda svängar i mars
Carnegie Sverigefond

Vilda svängar i mars

Mars månad kom starkt att präglas av kriget i Ukraina vilket bröt ut i slutet av februari. Stort fokus hamnade på kraftigt höjda energi- och råvarupriser, fortsatt betydande störningar i...

Mattias Sjödin 1 april 2022
I krigets skugga
Carnegie Sverigefond

I krigets skugga

Efter en svag börsstart i januari, skulle februari månad komma att bli än stökigare på världens börser. Månaden började med ökad fokus på inflation och kraftigt höjda förväntningar på centralbankshöjningar....

Mattias Sjödin 1 mars 2022