Stäng
Språk
Meny

Volatilitet skapar attraktiva investeringsmöjligheter

Årsskiftet börjar närma sig och marknaden har efter höstens höga tempo av primärtransaktioner i kombination med relativt neutrala fondflöden blivit något mättad. I kombination med historiskt låga kreditmarginaler och oro kring nya virusmutationer avslutade november månad därför något svagare. Amerikanska centralbankschefen kommunicerade dessutom i slutet av månaden att det var dags att pensionera ordet ”transitory”, där han syftade på att inflationen är här för att stanna snarare än övergående. Detta gjorde att räntor steg och riskaptiten haltade.

Allt detta sammantaget gör att det finns risk för viss volatilitet framgent och vi arbetar därför aktivt med att bibehålla en balanserad och likvid portfölj men ser samtidigt goda investeringsmöjligheter i fina bolag där prissättningen bedöms vara attraktiv pga nuvarande marknadsdynamik snarare än förändrad kreditvärdighet. På det temat har alla portföljens innehav nu rapporterat resultatet för tredje kvartalet och det kan summeras med överlag stabila rapporter utifrån ett kreditperspektiv med stabila eller något positiva framtidsutsikter.

Under månaden tittade vi på många nya transaktioner och valde att investera i Storskogens nya obligation samtidigt som vi bibehåller viss exponering mot bolagets befintliga obligation. Detta är ett typexempel på hur vi jobbar med att allokera upp portföljen genom att vi gärna investerar i flera förfall i bolag vi gillar för att öka diversifieringen och likviditeten. Vi investerade dessutom i trägolvstillverkaren Kährs hållbarhetslänkade obligation, en transaktion som uppfyllde många av våra krav både vad gäller pris/kreditmarginal, lånevillkor och hållbarhet.

Givet nuvarande utsikter för räntor så har vårt arbete med att kontinuerligt ta ned ränterisken i portföljen fallit väl ut och vi kommer successivt att fortsätta med det. Med en kortsiktigt förhöjd risk för volatilitet så ligger fokus på likviditet med en fortsatt exponering mot kortare krediter. Men som vanligt lägger vi absolut störst tid på att analysera och hitta rätt bolag vilket på längre sikt också är avgörande för portföljens utveckling oaktat kortsiktig volatilitet.

Mer om fonden

Fler artiklar

Upp som en sol och ned som en pannkaka
Carnegie Corporate Bond

Upp som en sol och ned som en pannkaka

Månadens positiva inledning vände halvvägs då vi fick se risktillgångar, på bred front, handla ned vilket förstärktes av FED-chefens hökaktiga tal i slutet av månaden. Centralbankerna verkar fast beslutna om...

Maria Andersson 6 september 2022
Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022