Stäng
Språk
Meny

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser sin köpkraft erodera och indikatorer för industri- samt tjänstesektorn pekar söderut.

Riksbanken höjde som väntat räntan med 50bps och sedan årsskiftet har räntekurvan justerats upp kraftigt vilket slagit mot framför allt globala marknader med fasträntekrediter. Osäkerheten slår hårt mot rikstillgångar, i synnerhet räntekänsliga sektorer, och den minskade riskaptiten har fått breda indexet XOver att stiga från 250bps vid årsskiftet till 600bps, en nivå vi inte sett sedan mars-2020.

Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget vilket resulterat i en svag utveckling för risktillgångar, inte minst fastighetskrediter. Kraftigt stigande räntor och konjunkturoro har slagit i dubbel bemärkelse där obligationskurserna prisar in en halvering av fastighetsvärderingarna hos de flesta stora aktörerna. Sektorn står förvisso inför tuffare förutsättningar än senaste årens ultralätta finansieringsmiljö men att hälften av alla värden skulle vara utraderade känns överilat. Med en bedömd prisuppsida inom 6–12 månader på 20–30% ter sig rabatten mot tillgångarna orimlig och nivåerna borde vara lockande för bolagen att göra återköp på.

Månadens överraskning tillskrivs Delete där bolaget sålt en av sina divisioner och återlöser ~60 procent av obligationen på kurs 102. Marknaden värderar obligationsskulden till 65% och åsätter implicit värde 0 till kvarvarande delen, en verksamhet som omsätter drygt 1 miljard med en marginal på 7–9%, vilket vi tycker är en grav underskattning vi hoppas rättas till inom kort.

I ett marknadsklimat med större osäkerhet fortsätter vi premiera bolag där vi förhoppningsvis ser en kredittrigger i närtid i förhoppning om att minimera den kortsiktiga volatiliteten. Vi minimerar riskerna av stigande marknadsräntor med kort ränteduration, begränsar risken av marknadsvolatilitet genom att välja företrädesvis kort kapitalbindning och fokuserar på kreditanalys där du får väl betalt för risken.

Mer om fonden

Fler artiklar

Fastighetsobligationer studsade under månaden
Carnegie High Yield Select

Fastighetsobligationer studsade under månaden

Volatiliteten fortsätter att prägla marknadsutvecklingen när centralbankerna tampas med en ihållande och alltjämt rekordhög inflation samtidigt som åtstramning och räntehöjningar riskerar att knäcka ekonomin. Flera röster höjs nu om att...

Daniel Gustafsson 9 augusti 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022