Stäng
Språk
Meny

Volatiliteten är tillbaka

Volatiliteten är tillbaka. Turbulensen på världens aktiemarknader är troligtvis här för att stanna. Coronaviruset har åter muterat och den nya omikron-varianten verkar ha fått fäste och sprider sig nu snabbt mellan länderna. Det finns en oro över att existerande vaccin kommer att vara mindre effektiv mot den nya virusvarianten. Det är svårt att uttala sig om de långsiktiga effekterna, men det är naturligtvis negativt om samhällen åter behöver stängas ner och vi får en inbromsning i ekonomin.

Många av världens börser vände ner under slutet av månaden. Oljepriset föll med ca 20 procent, det påverkade naturligtvis den ryska börsen som uppvisade en svag månad, -10,7 %(RTS). Världsindex backade med -2,5%(MSCI World, AC), den amerikanska börsen med -0,8% (S&P 500) och slutligen den svenska börsen som trots press under slutet av månaden lyckades stiga med +1,67% (SIXRX). Under perioden sökte sig kapital till säkrare tillgångar, obligationsräntor pressades ned samtidigt som en redan stark US-dollar stärktes ytterligare.

Den amerikanska centralbanken drar ner på stimulanserna och de senaste inflationssiffrorna är överraskande starka. USA:s inflation fortsätter uppåt. Under oktober steg KPI till 0,9 procent på månadsbasis och i årstakt steg inflationen med 6,2 procent. Inflationstakten är därmed åter tillbaka till samma nivå som 2008. Problemen med flaskhalsar i produktionsleden och brist på halvledare håller i sig. Jerome Powell utesluter inte en snabbare tapering-process, dvs en nedtrappning av stimulanserna i en snabbare takt. Vissa analytiker bedömer att stödköpen kan vara avslutade redan i april nästa år. Frågan är om Fed kommer att ställa sig på bromsen så hårt i detta läge? Kommande inflationsdata och omikronvirusets spridning kan få stor betydelse för hur USA:s centralbank Federal Reserve kommer att kommunicera och agera framöver.

Industrins inköpschefer ser fortsatt ljust på framtiden. ISM inköpschefsindex för industrin i USA steg något från 60,8 i oktober till 61,1 i november, och befinner sig fortfarande långt över 50-nivån som indikerar tillväxt i ekonomin. Det svenska PMI för tillverkningen uppvisade en liten nedgång, indexet sjönk till 63,3 (från 64,2 månaden innan), men ligger fortfarande klart över det historiska snittet på 54,8.
Enligt vår bedömning så är det för tidigt att bli negativ till aktiemarknaden. Vinstutsikterna för 2022 ser relativt goda ut för bolagen på Stockholmsbörsen. Analytikerna förväntar sig en vinsttillväxt om 10 procent, vilket är något mer än de 8 procent som bolag ingående i amerikanska S&P förväntas bidra med eller de 7 procent som gäller för bolag globalt.

Vi kommer naturligtvis att i något läge få en ”björnmarknad”, men inte förrän inflationen tvingat Fed att öka tempot på räntehöjningarna, vilket troligtvis ligger rätt långt fram i tiden. Vi är samtidigt medvetna om att en hög volatilitet kommer med automatik innebära flera tillfällen då många kommer att utmana/ifrågasätta en positiv hållning till aktiemarknaden. Förväntningarna på avkastning nästa år bör ställas betydligt lägre än inför 2021.

Fler artiklar

Hur kommer säkerhetspolitiken att se ut framöver?

Hur kommer säkerhetspolitiken att se ut framöver?

Februari 2022 – och det är krig i Europa. Det har varit omtumlande veckor och volatiliteten på de finansiella marknaderna har varit hög. Krig medför alltid mänskligt lidande och Rysslands...

Magnus Gustafsson 7 mars 2022
Aktiemarknaden når nya ”all-time high” i en allt högre frekvens

Aktiemarknaden når nya ”all-time high” i en allt högre frekvens

Aktiemarknaden visade åter styrka och återhämtade stora delar av tappet från föregående månad. Riskaptiten återvände och bolagens starka kvartalsrapporter gav stöd. De flesta av världens börser uppvisade starka indexuppgångar under...

Magnus Gustafsson 3 november 2021